ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

říjen 2016 - zpráva č. 20

Zpráva č. 20/2016 ze schůze výboru ČSKB konané v Praze, dne 11.10.2016

Přítomni: RNDr. H. Benáková, M. Beranová, Mgr. M. Bunešová, doc. MUDr. M. Dastych, CSc., RNDr. D. Gotzmannová, MUDr. P. Kubáč, RNDr. G. Louženský, prof. MUDr. J. Racek, DrSc., Ing. D. Springer, Ph.D., MUDr. M. Verner
Omluveni: prof. MUDr. R. Průša, CSc., prof. MUDr. T. Zima, DrSc.


 Kontrola zápisu

 • Zápis č. 19/2016 byl schválen bez připomínek.

Doporučení společnosti

 • Připravuje se aktualizace Doporučení k vyšetřování mozkomíšního moku.
 • Společné stanovisko České společnosti pro aterosklerózu a ČSKB k Doporučení k vyšetření lipidů bez lačnění (společné doporučení EAS a EFLM) bude publikované v časopisech KBM a Vnitřní lékařství a umístěné na webu ČSKB.

EFLM, IFCC, EC4, UEMS – prof. Průša, prof. Racek, prof. Zima

 • Novým prezidentem IFCC je prof. Morris z Austrálie. Volby probíhaly formou e-hlasování.
 • Výbor osloví MUDr. Tomáše Šálka, Ph.D. , zda by nechtěl kandidovat do EFLM WG TE.
 • Výbor souhlasí s ukončením samostatné činnosti EC4 a s převedením pod EFLM.

Lab Tests on Line – prof. Racek

 • Na portálu LTO jsou nově informace k viru Zika.
 • Prof. Racek informoval o Dni krve, který se konal v Praze – screeningová laboratorní vyšetření byla provedena u cca 50 zaměstnanců nakladatelství Economia; výsledek bude zhodnocen.
 • Výzva překladatelům, aby co nejdříve poslali dohody dr. Kubáčovi.

Web společnosti – prof. Racek

 • Průběžně kontrolovat webové stránky.

Organizace odborných akcí

FONS 2016 – Pardubice, 11. – 13. 9. 2016

 • Symposium klinické biochemie FONS 2016 – kladné ohlasy

XIII. Sjezd ČSKB 2017 – České Budějovice

 • Sjezd se uskuteční ve dnech 17. – 19.9.2017 v Českých Budějovicích.
 • Připravuje se návrh programu.

CELME 2017 – Praha, Karolinum

 • CELME 2017 5. – 6. října 2017 v Praze.

Časopis KBM, FONS

 • Schůzka Redakční rady KBM proběhla v rámci sympozia FONS 2016.

Zpráva pokladníka - dr. Kubáč

 • MUDr. Kubáč připraví rozpočet pro rok 2017. Je potřeba nahlásit vzdělávací akce, které spolupořádá ČSKB (předpokládaný počet účastníku a částka).
 • Připravovaný rozpočet na rok 2017 bude vyrovnaný.
 • Překladatelé LTO mají zasílat dohody dr. Kubáčovi.

Zpráva vědeckého sekretáře – doc. Dastych, prof. Racek

 • Výbor souhlasí s přijetím nových členů: Mgr. Jana Hájková, Č. Krumlov; Ing. Kateřina Čeňková, Praha; Mgr. Jan Cmajdálka, Praha; MUDr. Lenka Štefaničková, Prostějov.
 • Výbor souhlasí se zrušením členských příspěvků pro Jitku Winklerovou z důvodu MD 2017-2019.

Sazebník výkonů, zdravotní pojišťovny – dr. Gotzmannová, prof. Racek

 • Dr. Benáková připraví registrační listy pro stanovení volných lehkých řetězců – do 31.10.
 • Seznam nových výkonů vstoupí v platnost pravděpodobně k 1.1.2017.
 • Cytologie likvoru – žádost o sdílení výkonů 87447, 87513 a 87517 bude odeslána Pracovní skupině na MZ ČR.
 • Přišla odpověď ze Společnosti klinické farmakologie ohledně sdílení výkonů 99111 a 99113. Navrhují jednání v užší skupině, kterého se zúčastní dr.Verner, prof. Racek, dr. Gotzmannová a doc. Grundmann z ČSKF.
 • Návrh na nový výkon HE4 – Ing. Springer připraví návrh do 30.10.

Sekce biochemických laborantů – Mgr. Bunešová

 • Mgr. Bunešová zastupuje biochemické laboranty na jednání s hlavní sestrou ČR, Mgr. Strnadovou na MZ ČR dne 18.10.2016 ohledně novely vyhlášky č. 55/2011.
 • Seminář v Lékařském domě, který se konal dne 5.10.2017 na téma „ Nádorová onemocnění prsu a prostaty“ měl velmi kladné ohlasy, sál plně obsazen. Děkujeme všem přednášejícím i posluchačům. Se souhlasem přednášejících jsou prezentace uveřejněny na webu ČSKB.
 • Plán konferencí na r. 2017 v Lékařském domě je připraven. 5.4.2017 - Onemocnění štítné žlázy, 4.10.2017 - Onemocnění jater.

Různé

 • Odbornost 815 a její přičlenění k odbornosti 801 – stanovisko ČSNM je negativní.
 • Reedice publikace Doporučené postupy pro praktické lékaře.
 • Reakreditace vzdělávacího programu pro analytiky – od genetiků přišlo minulý týden schválení – poslat prof. Jirsovi – lékaři 4,5 roku – snížit specializaci po kmeni na 2,5 roku.
 • Prim. Hornych z nemocnice Náchod požádal o vysvětlení ohledně úvazků vedoucích pracovišť. Veškeré informace jsou na webu ČSKB http://www.cskb.cz/cskb.php?pg=stanoviska--odborna-stanoviska


Příští jednání se koná dne 29.11.2016 v 9,30 hod. v seminární místnosti ÚLBLD, VFN Praha,
U Nemocnice 2, Praha 2.

Zapsala: M. Beranová
Za správnost: členové výboru

Vloženo: 9.11.2016

Zpět


česky | english