ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

červen 1998 - zápis č.3

Zápis č. 3 ze schůze výboru konané dne 2. června 1998


PDF ke stažení Příloha [163.65 KB]

Přítomni:
MUDr. K. Kalla, Doc. MUDr. V. Palička, CSc., RNDr. B. Friedecký, Ing. J. Vávrová, PharmDr. J. Skalický, Doc. MUDr. P. Schneiderka, CSc., pí. M. Šedinová, Doc.MUDr. M. Dastych, CSc., RNDr. I.Bilyk,
MUDr. M. Verner

Kontrola zápisu č. 2 z jednání výboru konaného dne 6. května 1998

 • k bodu č. 2 - výbor rozhodl, že tzv. „Holandské dny 1999“ nebudou organizovány jako samostatná akce, ale budou začleněny jako satelitní symposium 4. sjezdu ČSKB,
 • k bodu č.3 zaujímá výbor ČSKB stanovisko, které by mělo být podpořeno závazně ČLK, komise managmentu navrhne varianty zohledňující kategorizaci laboratoří, dostupnost supervize, zařazení žadatele do předatestační přípravy, termínování atestace,
 • k bodu č. 6 - Dr. Jabor informoval písemně Holandskou společnost o složení nového výboru ČSKB v odpovědi na dopis holandské strany, která rovněž oznamovala nové složení svého výboru, změny do adresáře evropských společností zaslala ing. Vávrová,
 • Dr. Bilyk podal informaci z jednání zástupců ČLK, ČLS a VZP - vstřícné kroky úprav kalkulačních listů pro automatizované metody předložené ČSKB byly akceptovány jako náhrada kalkulace manuálních metod.

Nové úkoly a projednávané body:

1. Vyjádření revizní komise (RK) minulého výboru ČSKB ke zprávě o hospodaření za rok 1997 - připomínky:

 • RK opakovaně doporučuje vyhodnotit účelnost vydání za časopisy a odbornou literaturu (kdo s časopisy a literaturou pracuje, jaký je efekt v počtu publikací z dotyčných pracovišť apod.) - na připomínku reagují koordinátoři výboru pro edukační a tiskovou komisi, kteří zprostředkují revizi a navrhnou opatření pro příští období (doc. Dastych, dr. Skalický) 
 • RK nedoporučuje uvádět výdaje za stravné v téže účetní kapitole jako jubilejní dary
  a suvenýry zahraničním návštěvám. 
 • RK upozorňuje na výjimečné postavení časopisu Klinická biochemie a metabolismus a otázku krytí finančního schodku souvisejícího s vydáváním časopisu. 

2. Evropský kongres klinické chemie a laboratorní medicíny - Praha 2001 - informace o jednání přípravného výboru - doc. Schneiderka

 • termín a místo konání: 26. květen až 1. červen 2001, Kongresový palác Praha, 
 •  doporučeno připravovat sjezdové materiály (spěchá první oznámení), které by měly být k dispozici na 5. Alpsko-Adrijském kongresu v Karlových Varech (září 1998), dále inzerce v zahraničním odborném tisku, propagace na 13. Evropském kongresu klin. biochemie (Florencie, červen 1999), 4. Sjezdu ČSKB (září 1999), 6.Alpsko-Adrijském kongresu klinické chemie (Zagreb, 2000) a dalších odborných akcích, 
 •  navrženo rozdělení výtvarného řešení kongresu - grafika-mistr Rathouský, medaile a odznaky-mistr Housa, 
 • organizací kongresu bude pověřeno Kongresové centrum ČLS JEP, proto je nutno požádat písemně předsednictvo ČLS JEP o organizační zajištění kongresu, přípravné práce pak bude zálohovat ČLS JEP,
 • ve spolupráci s Kongresovým centrem je třeba sestavit předběžný rozpočet,
 • je třeba vyjasnit spolupořadatelství IFCC a FESCC, 
 •  výbor jmenoval doc. Schneiderku předsedou organizačního výboru,
 • výbor schválil název evropského kongresu „EUROMEDLAB“.

3. Průběžná informace o přípravách kongresu Alps-Adria ´98:

 • projednán návrh smlouvy se Staprem k zajištění kongresu, je třeba doplnit přílohou s rozpočtem,
 • průběžné informace organizačního výboru (doc. Schneiderka) - v některých zemích vázne distribuce materiálů, proto byl posunut termín pro přijímání přihlášek a abstrakt,
 • informace o upřesňování bloků odborného programu a o zajištění společenského programu,
 • Holandská společnost potvrdila zájem dvou členů výboru účastnit se kongresu, náklady na jejich účast budou kryty MZ ČR,
 • byla předložena opakovaná žádost organizačního výboru kongresu a výboru ČSKB o garanci odborné akce zaslaná ČLK, která by kongres zařadila do kreditního systému postgraduálního vzdělávání

4. Nově přijatí členové do ČSKB: 

 • Dr. E. Fedorová (Sušice), E. Muchová (Prostějov), M.Bunešová (Lipová), Dr. V. Marešová (Praha), Ing. V. Bekárek (Olomouc), D. Kašeová (Kolín), Dr. K. Marková (Sedlčany), Dr. M. Rikanová (Brno).

5. MZ ČR, ČLS JEP a ČLK se ujaly realizace projektu tvorby národních standardů,

 • základní informace o organizaci a metodice zpracování probíhají ve třech skupinách (obory chirurgické, interní a komplement. Seminář pro komplement se koná 8. 6. 1998, za výbor společnosti klinické biochemie se zúčastní prim. Kalla.

6. Hlavní sestra vytvořila skupinu pro vytvoření standardů v ošetřovatelské péči a pro činnost laborantů, 

 • v této souvislosti pí. Šedinová a pí. Kunová předložily za sekci zdravotních laborantů materiál „Koncepce oboru zdravotní laborant“, výbor postoupil materiál edukační komisi k vyjádření.

7. Činnost komisí při výboru ČSKB:

 • předsedové komisí (garanti) diskutovali obsahové náplně a nominace personálního obsazení jednotlivých komisí. Stručná prohlášení jednotlivých komisí budou publikována ve FONSu, budou-li texty předány Dr. Skalickému do 15.6.
 • 8. 4. sjezd ČSKB:
  výbor se předběžně zabýval otázkami kdy a kde se bude konat, komu bude zadáno organizační zajištění, navrhovaná místa - České Budějovice, Brno, Hradec Králové, Luhačovice. Většina členů výboru předběžně ústně preferuje Luhačovice. Otázka bude definitivně rozhodnuta nejpozději na říjnové schůzi výboru.

Vloženo: 10.6.1998

Zpět


česky | english