ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

únor 2014 - zpráva č. 35

Zpráva č. 35 z jednání výboru ČSKB konané v Praze, dne 19.2.2014

Přítomni: M. Beranová, Mgr. M. Bunešová, doc. MUDr. M. Dastych, CSc., RNDr. D. Gotzmannová, RNDr. G. Louženský, prof. MUDr. J. Racek, Ing. L. Šprongl, Ing. J. Vávrová, Ph.D., MUDr. M. Verner, prof. MUDr. T. Zima, DrSc.
Omluveni: RNDr. H. Benáková, prof. MUDr. V. Palička, CSc., doc. MUDr. P. Schneiderka, DrSc.


 Kontrola zápisu č. 34/2014

 • Zápis č. 34/2014 byl schválen bez připomínek.

Doporučení společnosti

 • Probíhá aktualizace Doporučení pro vyšetřování infarktu myokardu a high sensitive troponinu.
 • Výbor zašle Doporučení k diagnostice chronického onemocnění ledvin (odhad glomerulární filtrace a vyšetřování proteinurie) ke schválení České nefrologické společnosti.
 • Doporučení ke stanovení koncentrace glukózy bude rozděleno na textovou část a přílohy. Výbor žádá autory, aby připomínky zapracovali a předložili doporučení ve finální verzi na příštím jednání výboru.
 • Doporučení EHK bude zasláno členům společnosti k vyjádření do 21.3.2014. Po zapracovaných připomínkách bude doporučení schváleno na příštím jednání výboru.

EFLM, IFCC – prof. Racek

 • Prof. Zima je pro období od 1.1.2014 do 31.12.2016 členem Committee on Congresses and Conferences (C-CC) IFCC.
 • Členy výkonného výboru IFCC byli zvoleni pro funkční období 2015-2017 Daniel Maziotta (Argentina), Rosa Sierra Amor (Mexiko), Vanessa Steenkamp (Jihoafrická republika).
 • Poplatek za členství v IFCC i EFLM pro rok 2014 byl uhrazen.
 • EFLM Strategic and Activity Plan 2014-2015 byl zaslán k připomínkám.
 • EU Directive 2005/36/EC o profesionálním uznávání kvalifikací bude projednáván s představiteli MZ ČR.
 • ČSKB nebude navrhovat kandidáta na členství v IFCC Task Force on Ethics (TF-Ethics).
 • EFLM General Assembly se bude konat 7.10.2014 v Liverpoolu u příležitosti 3. EFLM-UEMS kongresu EuroLabFocus.
 • ČSKB dostala nabídku přístupu k full-textům článků publikovaných v časopisu Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM) do r. 2012. Dr. Verner projedná s IT specialisty, která z navrhovaných možností přístupu je pro nás nejvhodnější.

Lab Tests on Line – prof. Racek

 • Prof. Racek a Z. Tesařová provedli podrobnou revizi položek, které byly přeloženy.
 • Do 20. 2. 2014 provede Libor Novák kontrolu vložených testů.
 • Do 20. 3. 2014 budou na webové stránky www.labtestsonline.cz vloženy všechny dosud přeložené články.
  Pak bude následovat přeložení nových položek vytvořených a vložených na US stránky v r. 2014.
 • Výbor schvaluje účast prof. Racka na zasedání LTO v Budapešti.

Web společnosti

 • Doc. Schneiderka dokončil aktualizaci anglické verze webu, kterou ing. Vávrová umístila na webu společnosti.
 • Ing. Vávrová informovala výbor o dlouhodobých problémech nefunkčního vstupu pro administraci webu ČSKB. Problém se aktivně řeší několik týdnů s programátory webu, v současné době jsou příčiny lokalizovány a postupnými opravami programu řešeny.

Akreditace a certifikace –prof. Zima

 • Prof. Zima informoval o uzavření smlouvy mezi ČLS JEP a ČIA o spolupráci v oblasti akreditace zdravotnických laboratoří. Příloha č. 1

Organizace odborných akcí

Biolab - 25.-27.5.2014, Ostrava

 • 47. Celostátní sjezd se uskuteční ve dnech 25. – 27.5.2014 v Ostravě v hotelu Clarion.
 • http://www.biolab2014.cz/
 • Výbor byl informován o stavu příprav a zasílání abstrakt. Hodnotící komise pro abstrakta je vyhodnotí do 4.3.2014.

FONS, 21.-23.9.2014, Pardubice

 • Sympozium klinické biochemie se uskuteční ve dnech 21.-23.9.2014 v Pardubicích.
 • Plenární schůze se uskuteční v úterý po bloku doporučení ČSKB.

Sjezd ČSKB - 20.-22.9. 2015, Brno

 • Výbor schválil termín a místo konání sjezdu. Sjezd se bude konat ve dnech 20.-22.9.2015 v Brně v hotelu Voroněž.
 • Doc. Dastych předloží do příštího výboru návrh témat.

Edukační konference EFLM – 2015

 • Konference se bude konat v Praze s možnou participací LTO přípravu je nutno započít v roce 2014 ve spolupráci s Education Committee EFLM.

XXXV. Imunoanalytické dny, 6.-8.4.2014, Plzeň

 • Akce se koná ve spolupráci s ČSKB.

EuroLabFocus, 7.-10.10.2014, Liverpool, UK

 • Informace o akci EFLM a UEMS.

Zpráva pokladníka – Ing. Šprongl

 • Výbor souhlasí s úhradou pohoštění pro zasedání WG biological variation EFLM, které se uskutečnilo v Praze dne 22.-23.1.2014.
 • Výbor se seznámil s vyúčtováním bulletinu FONS za rok 2013.
 • Vyúčtování KBM proběhne na příštím jednání výboru.

Zpráva vědeckého sekretáře – Ing. Vávrová

 • Výbor souhlasí s přijetím nových členů: Mgr. Petra Bartoňová (Dolní Loučky), Mgr. Petra Haláčková (Praha 4), Ing. Pavla Hrušková (Osek), Mgr. Soňa Kuřilová (Zlín), Doc., MVDr. Alena Pechová, CSc., Dipl. ECBHM (Měnín), Mgr. Radka Poláchová (Újezd), Mgr. Zuzana Rydrychová (Týniště nad Orlicí), MUDr. Veronika Savarijová (Praha), Ing. Barbora Srpová (Beroun), Mgr. Helena Tomšíková (Hradec Králové).
 • Ing. Vávrová informovala výbor o doručení oznámení o úmrtí čestného člena Ing. Antonína Mrskoše, CSc., výbor uctil jeho památku minutou ticha.

Volby do výboru ČSKB a výboru sekce biochemických laborantů ČSKB

Sekce biochemických laborantů – Mgr. Bunešová

 • Výbor schvaluje návrh sekce biochemických laborantů na udělení čestného členství paní Mgr. Haně Beránkové za neúnavnou práci v oblasti vzdělávání zdravotních laborantů, paní Mgr. H. Beránková nominaci přijala a účastní se celého BIOLABu 2014.
 • Výbor schválil program BIOLABu, který je zároveň zveřejněn na webu.

KVVPOZ – RNDr. Gotzmannová

 • Ing. Gottwaldová z laboratoře nemocnice v Jilemnici se obrátila na výbor ohledně stanoviska k vykazování statimových výkonů v odbornosti 801. Příloha č. 3

Různé

 • Časopis Klinická biochemie a metabolismus je zařazen v mezinárodních databázích WoS, SCOPUS a ERIH. Není proto potřeba jej zařadit do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.
 • Výbor ČSKB pověřuje za Klinickou biochemii a na základě zápisu Rady pro akreditaci souhlasí s pověřením i Rady pro akreditaci RNDr. Gozmannovou pro jednání ohledně Sdílených výkonů.
 • Výbor bere na vědomí závazné stanoviska SOR pro klinickou biochemii – podmínky pro lékaře, kteří přistupují k atestaci podle VP 2005 a VP 2009. Příloha č. 4
 • U příležitosti životního jubilea prof. Kazdy proběhne přednáškové odpoledne 4.6.2014 ve 14. 00 hod. v Kateřinské 32 na ÚLBLD. Výbor navrhne zlatou medaili ČLS JEP.

Příští jednání se koná dne 26.3.2014 v 9.30 hod., v seminární místnosti ÚLBLD, VFN Praha, U Nemocnice 2.

Zapsala: M. Beranová
Za správnost: členové výboru

Vloženo: 5.3.2014

Zpět


česky | english