ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

duben 2002 - zpráva č.2

zpráva č. 2 ze zasedání výboru ČSKB konaného dne 13. dubna 2002


PDF ke stažení Příloha [95.67 KB]

Přítomni:
Doc. Jabor, Ing. Vávrová, Dr. Gotzmannová, prof. Racek, Dr. Friedecký, prim. Kalla, prof. Palička, Ing. Šprongl, Doc. Štern, Doc. Schneiderka, Z. Rychnovská,
Dr. Louženský, Dr. Bilyk, Dr. Breinek, J. Dostálová 

Diskuse o budoucí práci výboru:

  1. Výbor vyhledá a případně aktualizuje dosud vydaná stanoviska výboru k problematice klinické biochemie, v jejich zveřejňování v přehledné formě bude pokračovat tak, aby tyto informace byly snadno dostupné všem členům ČSKB. 
  2. Externí hodnocení kvality – výbor bude prioritně přijímat opatření směřující k reálnému zlepšení práce laboratoří. Výbor vypracuje nová kritéria a návrh opatření při hodnocení dlouhodobě neúspěšných laboratoří, nástroje a opatření směřující k odstranění zkreslování výsledků v systémech EHK. 
  3.  Doporučení – výbor zreviduje dosud vedená doporučení, zveřejní inovované verze a vypracuje plán na tvorbu nových doporučení ČSKB 
  4.  Výbor rozhodl, že V. Celostátní sjezd ČSKB v roce 2003 se bude konat ve dnech 5.10. – 7.10. 2003v Hradci Králové. 
  5.  Výbor zreviduje pravidla pro pořádání odborných akcí a pro šíření odborných informací prostřednictvím médií (odborné akce, tištěné materiály, elektronická média). 
  6.  Výbor zahájí přípravu metodických materiálů zajišťujících přípravu laboratoří na akreditační procesy, jedním z prvních kroků bude zmapování současného stavu a vytvoření registru pracovišť oboru. 
  7.  Formulace úkolů v dalších oblastech bude specifikována do konce června tak, aby tyto úkoly mohly být zveřejněny jako součást programového prohlášení výboru ČSKB na symposiu FONS 2002.

Vloženo: 30.4.2002

Zpět


česky | english