Sekce biochemických laborantů ČSKB Zápisy z výboru sekce

prosinec 2018 - zpráva č. 5

Místo: Praha, FN Motol
Účast: Mgr. M. Berdych, Bc. J. Blažková, Mgr. M. Bunešová, P. Coufal, Mgr. V. Hauerová, Bc. B. Jahodová, Mgr. M. Kapustová


Program:

 1. Kontrola zápisu č.4
 2. Změna složení výboru sekce BL
 3. Informace z výboru ČSKB
 4. Příprava Biolabu 2020
 5. Příprava odborných seminářů na rok 2019
 6. Informace z ČAZL, ČAS
 7. Různé

 

ad 1

 

 • Bez připomínek.

 

ad 2

 

 • Od 1.1.2019 dochází ke změně složení výboru. Ve výboru končí Mgr. M. Kapustová a Mgr. M. Berdych. Předsedkyně výboru oslovila další členy sekce biochemických laborantů ČSKB dle pořadí ve výsledku druhého kola voleb. Na dnešním jednání přivítala nové členky výboru – Bc. J. Blažkovou a Bc. B. Jahodovou a poděkovala za dosavadní práci Mgr. M. Kapustové a Mgr. M. Berdychovi. Funkci vědecké sekretářky výboru bude místo Mgr. M. Kapustové vykonávat Mgr. V. Hauerová. Předsedkyně výboru zajistí změny na webových stránkách ČSKB.

 

ad 3

 

 • Předsedkyně výboru Mgr. M. Bunešová podala informace z jednání výboru ČSKB. V současné době se pracuje na aktualizacích doporučení ČSKB. Členové výboru sekce BL ČSKB zrevidují „Doporučení k převzetí biologického materiálu klinickou laboratoří“ a „Pokyny pro odběr moče na toxikologické vyšetření“. Z dalších informací: Výbor ČSKB připravuje nové zajištění IT služeb pro web ČSKB, vrcholí příprava sjezdu ČSKB (22.-24.9.2019 v Plzni), ve FN Motol proběhl seminář LabTestsOnline, diskutováno uvolňování a validace laboratorních výsledků laboranty.

 

ad 4

 

 • Výbor projednal možné termíny konání Biolabu 2020, ze kterých vzešel termín 17. – 19.5.2020 a dále projednal možnosti sjezdových prostor a nabídky ubytování pro účastníky. Slavnostní zahájení proběhne v Karolinu UK Praha.

 

ad 5

 

 • Výbor intenzívně připravuje odborný program seminářů v Lékařském domě na rok 2019
 • 10.4.2019 – téma „Kardiologická diagnostika“, osloveni přednášející z řad lékařů, sester. Program bude sestaven do konce ledna 2019.
 • 9.10.2019 – téma „Rizika laboratorní práce“

 

ad 6

 

 • P. Coufal informoval o konání jednání prezídia ČAZL 15.1.2019 v Brně. Proběhne volba nového prezídia ČAZL.
 • Zástupci za odbornost klinická biochemie do prezídia ČAZL: Bc. J. Blažková, P. Coufal
 • Ve dnech 2.-3.12.2019 se v Ostravě uskuteční další sjezd ČAZL, navrhovaná témata –preanalytická fáze laboratorních vyšetření.
 • 11.3.2019 proběhne volba prezídia ČAS, jednou z kandidátek je členka výboru sekce BL ČSKB Mgr. V. Hauerová.

 

ad 7

 

 • Předsedkyně výboru Mgr. M. Bunešová přednese na příštím jednání výboru ČSKB návrh na zrušení praktické zkoušky PSS v oboru klinická biochemie.
 • Příští jednání výboru BL ČSKB se uskuteční ve středu 6. února 2019 v 9:30 v ÚLCHKB UK 2.LF a FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5.

Zapsal: P. Coufal
Za správnost: M. Bunešová a členové výboru

 

Vloženo: 20.12.2018

Zpět


česky | english