Sekce biochemických laborantů ČSKB Zápisy z výboru sekce

Zápis č. 4 – 24.6.2009

Zápis č. 4 z výborové schůze České společnosti klinické biochemie, sekce biochemických laborantů, konané dne 24.6. 2009 v Praze 

Přítomni: Bc. M. Bunešová, M. Nejedlý, Z. Rychnovská, M. Vémolová
Omluven: J. Chaloupka


Program:

  1. Informace z jednání výboru ČSKB 
  2. Informace z jednání na MZČR 
  3. Příprava pracovních konferenci sekce BL na rok 2010, BIOLAB 2010 
  4. Volby do výboru ČSKB 2010 
  5. Různé

ad. 1

Z. Rychnovská – podala informace z jednání výboru ČSKB ze 28.5.2009 a 17.6.2009

ad. 2

Bc. M. Bunešová informovala o průběhu jednání na MZČR.

  • připomínkové jednání vyhlášky, kterou se stanoví popis činnosti zdravotnických pracovníků (č. 424/2004 Sb.). Připomínky byly přijaty. Návrh na změnu stávajícího „laboratorního asistenta“ bude projednáván v samostatném řízení.
  • připomínkové jednání vyhlášky, kterou se stanoví kreditní systém pro vydávání osvědčení…..(č. 321/2008Sb.) Připomínky byly přijaty, vyhláška v §2,3 bude upřesněn a vyjasněn počet kreditních bodů a to včetně e-learningových kurzů.Úmyslem připomínek bylo zrušení limitujících počtů kreditních bodů za registrační období. Od 1.7.2009 nabývá účinnosti novela katalogu prací

ad.3

Výbor projednal přípravu odborných akcí sekce BL pro plán ČSKB na r. 2010. Budou uspořádány 3 pracovní konference, 1 regionální konference a celostátní sjezd biochemických laborantů BIOLAB 2010, který se bude konat v Hradci Králové ve dnech 30.5. – 1.6.2010

ad.4

Ve výboru proběhla diskuze nad nastávajícím úkolem ČSKB k novým volbám do výborů a činnosti BL ve volební komisi. Za sekci BL bude ve volební komisi pracovat J. Pilová.

ad.5

Bc. M. Bunešová seznámila výbor s přípravou dopisu k rukám ministryně zdravotnictví ČR ohledně aktuální problematiky profese zdravotních laborantů, viz příloha č.1. Jednání na toto téma proběhne 3.9.2009 ve FN Motol, Praha na společném zasedání výboru sekce zdravotních laborantů ČAS , předsedkyň odborných společností a vrchních laborantek FN .

 ODPOVĚĎ MZČR

Úkol pro členy výboru – do 31.8.2009 navrhnout odborná témata pro BIOLAB 2010 – poslat elektronickou poštou předsedkyni sekce BL

Zapsala : Bc. M. Bunešová
Za správnost : Z. Rychnovská
Příští jednání výboru : 20.9.2009, 18 hod. Praha

Vloženo: 5.8.2009

Zpět


česky | english