Sekce biochemických laborantů ČSKB Zápisy z výboru sekce

Zápis č. 8 – říjen 2015

Místo: Praha 7.10.2015
Účast: Bc. J. Blažková, Mgr. M. Bunešová, Mgr. M. Kapustová, P. Coufal, J. Sedláková


Program:

 1. kontrola zápisu č.7
 2. zhodnocení semináře v LD, Praha
 3. informace z jednání ČSKB ve VFN- BIOLAB 2016, plán seminářů na rok 2016
 4. vzdělávání laborantů
 5. příprava informačního listu o činnosti výboru BL ČSKB
 6. termíny jednání LB ČSKB
 7. různé

ad 1

 • zápis bez připomínek

ad 2

 • seminář 7.10.2015 v Lékařském domě na téma Preanalytická fáze, kvalita laboratorní práce hodnocen pozitivně, vysoká účast, výbor se pokusí zajistit vyvěšení přednášek na web ČSKB

ad 3

 • semináře v roce 2016 - 13.4.2016 Vnitřní prostředí, biochemické monitorování nemocných intenzivní a resuscitační péče a 5.10.2016 Vyšetření štítné žlázy a autoimunita - vzhledem k omezené kapacitě sálu bude upřednostňována účast členů ČSKB
 • příprava BIOLAB 2016 pokračuje

ad 4

 • diskutována změna v pomaturitním specializačním vzdělání biochemických laborantů - návrh na zrušení praktické zkoušky (v současné době je pouze u specializace klinická biochemie), nahradit seminární prací

ad 5

 • připravuje se informační list o činnosti výboru BL ČSKB bude zveřejněn ve FONSU, na stránkách ČAZL a ČAS

ad 6

 • termíny jednání výboru BL ČSKB na rok 2016

4.2.2016 ÚLCHKB FN Motol
13.4.2016 po pracovní konference Praha
16.6.2016 ÚLCHKB FN Motol
5.10.2016 po pracovní konference Praha
1.12.2016 ÚLCHKB FN Motol

ad 7

 • zástupci výboru se zúčastní semináře „Jak dál v přípravě zákona pro nelékařská zdravotnická povolání“, který pořádá pod záštitou Výboru pro zdravotnictví poslankyně J. Hnyková v Poslanecké sněmovně

Zapsala: J. Blažková
Za správnost: M. Bunešová a členové výboru
l

Vloženo: 8.11.2015

Zpět


česky | english