Sekce biochemických laborantů ČSKB Zápisy z výboru sekce

Zápis č. 9 – 10.4. 2013

Místo: Lékařský dům, Praha 10.4.2013
Účast: Bc. J. Blažková , Mgr. M. Bunešová, P. Coufal, Bc. J. Kotrbatý, DiS.
Omluvena: Mgr. M. Kapustová


Program:

 1. BIOLAB 2014
 2. Pracovní den 10.4.2013 Lékařský dům, Praha
 3. návrhy k novelizaci vyhlášek MZČR
 4. Různé

ad 1.

 • 7.5. proběhne návštěva předsedkyně BL s CBT společně s vrchní laborantkou a primařem biochemie FN Ostrava čtyř míst v Ostravě, abychom společně vybraly vhodné prostory ke konání Biolabu 2014

ad 2.

 • Pracovní den 10.4.2013 Lékařský dům, Praha – pro veliký zájem posluchačů (cca 130 účastníků) bude téma „Analýza moče“ opakováno 2.10.2013, opět v Lékařském domě Praha

ad 3.

 • Výbor odeslal na MZ ČR návrhy možných náplní činností pro laboratorního asistenta, jak bylo požadováno MZČR (celé znění je přiloženo u zápisu ČSKB-duben)
 • Profesi laboratorního asistenta vnímáme především jako studijní kvalitní přípravu pro bakalářské studium – zdravotní laborant
 • Návrh možných činností pro laboratorního asistenta: Práce na odběrových centrech a příjmu biologického materiálu. Příprava materiálů nutných pro laboratorní a diagnostickou činnost. Například obsluha laboratorní techniky, provádění odběrů a vyšetřování vzorků životního a pracovního prostředí v souvislosti s ochranou veřejného zdraví. Příprava vzorků k následnému zpracování v laboratorním provoze.
 • Reakce na zápis z jednání k oboru Zdravotní laborant na MZ dne 22.2.2013 – zápis z jednání jsme rozporovali, níže jsou uvedené hlavní body: MZČR navrhlo zrevidovat, popřípadě snížit počet specializací a část z nich, které lze upravit nižším počtem hodin, upravit v rámci certifikovaných kurzů se získáním zvláštní odborné způsobilosti pro konkrétní činnosti. Není záměrem a nebylo ani uvedeno, že by se mělo specializační vzdělávání zcela rušit. Závěry byly napsány jako souhrn úkolů, které z jednání zazněly, nebylo to konstatování závěrů k rušení specializací, jak bylo některými účastníky pochopeno. Otázkou pro odborníky je, zda by nebylo přínosné zkrátit délku SV a SV upravit. MZ proto navrhlo, aby byla provedena revize stávajících jednotlivých oborů specializačního vzdělávání, popřípadě upravena náplň a délka specializačního studia. Stejný požadavek byl vznesen na revizi a úpravu nepodkročitelného minima a vyhlášky č. 39/2005 Sb. MZ zajistí legislativní úpravu požadavků do připravovaných vyhlášek, nároky a požadavky na úpravu jednotlivých vyhlášek a metodických pokynů musejí vzejít od oborníků z praxe, popřípadě od vzdělavatelů.

ad 4.

 • Výbor BL navrhl k udělení četného členství v průběhu sjezdu ČSKB paní Bc. J. Blažkovou

příští jednání: 6.6. 11:00 hod.,2013, Praha
Zapsala: M. Bunešová
Za správnost: členové výboru

Vloženo: 12.5.2013

Zpět


česky | english