ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

říjen 2015 - zpráva č. 12

Zpráva č. 12 ze schůze výboru ČSKB konané v Praze, dne 22.10.2015

Přítomni: M. Beranová, Mgr. M. Bunešová, doc. MUDr. M. Dastych, CSc., MUDr. P. Kubáč, RNDr. G. Louženský, prof. MUDr. J. Racek, DrSc., Ing. D. Springer, Ph.D., MUDr. M. Verner, prof. MUDr. T. Zima, DrSc.
Omluveni:
RNDr. H. Benáková, RNDr. D. Gotzmannová, prof. MUDr. V. Palička, CSc., prof. MUDr. R. Průša, CSc.,


 • 20. září 2015 zemřel ve věku 85 let prof. MUDr. Jiří Kraml, DrSc. – vědec a pedagog z Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN Praha.
 • Dne 7. října 2015 tragicky zahynul ve věku 50 let Ing. Dalibor Novotný, Ph.D. z OKB FN Olomouc. Ing. Novotný byl nejen dlouholetým členem společnosti, ale i regionálním odborníkem ČSKB.

Výbor uctil minutou ticha jejich památku.

Kontrola zápisu

 • Zápis č. 11/2015 byl schválen bez připomínek.

Doporučení společnosti

 • Doporučení Diabetes mellitus – laboratorní diagnostika a sledování stavu pacientů má ke kontrole a k doplnění Česká diabetologická společnost. Prof. Racek ještě osloví ČDS, aby do doporučení doplnila provádění oGTT u dětí.
 • Doporučení Screening kolorektálního karcinomu vyšlo v časopise Tempus Medicorum.
 • Společné doporučení ČSKB a Imunoanalytické sekce SNM k vyšetřování vitamínu D termín do konce října.

EFLM, IFCC – prof. Průša, prof. Racek

 • Prof. Racek pojede na IFCC General Conference do Madridu.
 • EuroMedLab 2019 se bude konat v Barceloně.
 • Doc. Dastych zašle do rubriky „EFLM Corner“ v časopisu LabMedica International zprávu o sjezdu ČSKB v Brně.

Lab Tests on Line – prof. Racek

 • Doposud nevyplacení překladatelé LTO se obrátí na MUDr. Kubáče - petr.kubac@mnof.cz

 Web společnosti

 • Průběžná kontrola členy výboru a případná aktualizace webu včetně anglické verze.

Organizace odborných akcí

Sjezd ČSKB - 20.-22.9. 2015, Brno – doc. Dastych – zhodnocení průběhu sjezdu

 • Sjezd se konal ve dnech 20.-22.9.2015 v Brně v hotelu Voroněž.
 • www.sjezdcskb2015.cz
 • Poděkování za mimořádně skvělou přípravu a organizace doc. Dastychovi a společnosti CBT.
 • Informace o rozpočtu akce podá na příštím výboru M. Šenderová, CBT.

Biolab 2016 – 8.-10.5. 2016, Šumava, Srní

 • Sjezd biochemických laborantů bude pořádat Nemocnice Strakonice.

Cutting Edge in Laboratory Management in Europe (CELME) – prof. Zima

 • Meeting se konal ve dnech 1.-2.10.2015 v prostorách Karolina, Praha 1. www.CELME2015.cz
 • Akce byla velice dobře hodnocena.

Sjezd ČSKB 2017 – 17.-19.2017, České Budějovice

 • Další sjezd společnosti se bude konat v Českých Budějovicích

Zpráva pokladníka – MUDr. Petr Kubáč

 • Pro rok 2017 je potřeba uvádět počty účastníků akcí – výzva členům společnosti.
 • Rozpočet na rok 2016 bude ještě doplněn o tři další akce, které MUDr. Kubáč zapracuje.

Akce ČSKB v roce 2016 –Mgr. Bunešová

 • Mgr. Bunešová pošle plán akcí pro rok 2016 Ing. J. Vávrové, Ph.D., která následně zajistí zveřejnění na webu ČSKB a ve FONSu.

Zpráva vědeckého sekretáře – doc. Dastych

 • Výbor souhlasí s přijetím nových členů: Ing. Kateřina Dunovská, Praha;
 • Mgr. Hana Lukšanová, Ph.D., Praha; Mgr. Milan Polák, Praha; Mgr. Klára Mušálková, Hlučín; Ing.Tereza Ponížilová, Plzeň.

Časopis KBM, FONS

 • Prof. Kalousová bude vedoucí redaktorkou časopisu KBM po odstupujícím RNDr. Friedeckém. Ing. Vávrová zůstane nadále zástupkyní vedoucího redaktora.
 • Výzva členům ČSKB – publikovat v KBM.

Sdílení výkonů, registrační listy, nový výkon (Presepsin) – jednání na MZ ČR – RNDr. Gotzmannová, prof. Racek

 • Sdílené výkony odbornosti 801: trvá úkol projednat sdílení výkonů se zástupci České hematologické společnosti, Společnosti pro lékařskou mikrobiologii, České společnosti klinické farmakologie a České společnosti alergologie a klinické imunologie. Prof. Racek oslovil Českou hematologickou společnost a Českou společnost alergologie a imunologie se žádostí o projednání požadavku na sdílené výkony.
 • RNDr. Gotzmannová obdržela z VZP databázi výkonů – rozpory ve sdílení i vykazování.
 • Nový výkon Presepsin byl dne 22.10. přijat Pracovní skupinou k seznamu výkonů MZ ČR.

Sekce biochemických laborantů – Mgr. Bunešová

 • Pracovní den 7.10.2015 v Lékařském domě, Praha – velký zájem posluchačů (110 účastníku). Poděkování všem přednášejícím.
 • Pracovní dny v roce 2016 – témata: jaro – vnitřní prostředí (organizátor Mgr. Kapustová) Podzim – štítná žláza (organizátor – P. Coufal)
 • Zástupci výboru BL ČSKB se zúčastní semináře “Jak dál v přípravě zákona pro nelékařská zdravotnická povolání”, který pořádá poslankyně Jana Hnyková pod záštitou Výboru pro zdravotnictví v budově Poslanecké sněmovny.

Různé

 • Reakreditace vzdělávacího programu pro analytiky bude v r. 2017, v příštím roce se bude připravovat. Prof. Racek zaslal dopisy předsedům společností, jejichž odbornosti se podílejí na společném kmeni (lékařská genetika, imunologie, nukleární medicína) s návrhem, aby jednoměsíční povinná praxe na pracovištích nukleární medicíny mohla být absolvována i na izotopovém oddělení v rámci pracovišť klinické biochemie či klinické imunologie podvedením specialistů z oborů klinická biochemie a klinická alergologie a imunologie, kteří jsou držiteli příslušného oprávnění SÚJB. K dnešnímu dni zaslali souhlasné stanovisko – genetici, imunologové a nukleární medicína.
 • Výbor souhlasí s vyřazením starší odborné literatury a nefunkčních věcí z naší evidence u ČLS JEP. Návrh seznamu položek k vyřazení předloží Revizní komise v listopadu pro jednání výboru ČSLK v souvislosti s roční inventurou.
 • Účast LF Ostravské univerzity na atestační přípravě – garantem vzdělávání lékařů za LF OU a zároveň členem Specializační oborové rady pro klinickou biochemii byl navržen doc. Šafarčík.
 • RNDr. M. Vecka, Ph.D. byl navržen na supervizora EHK Rizikové faktory aterosklerózy.
 • Odbornost 815 chce přejít pod odbornost 801 – jednání.
 • Aktualizace seznamu krajských expertů ČSKB do příští schůze výboru.

Příští jednání se koná dne 9.12.2015 v 9.30 hod., v seminární místnosti ÚLBLD, VFN Praha, U Nemocnice 2.

Zapsala: M. Beranová
Za správnost: členové výboru

Vloženo: 8.11.2015

Zpět


česky | english