Vzdělávání Atestace

Informace pro uchazeče o atestaci v oboru Vyšetřovací metody v klinické biochemii (JOP) a Klinická biochemie (nelékaři) 
 pdf verze ke stažení

Katedra klinické biochemie IPVZ

Lékaři

Seznam pracovišť akreditovaných podle zákona 96/2004 Sb.

Ostatní VŠ pracovníci

Laboranti
Další informace

Katedra klinické biochemie IPVZ

Katedra klinické biochemie IPVZ zajišťuje specializační i kontinuální vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v oboru klinické biochemie. Účastní se přípravy pro specializační atestace lékařů a vysokoškolsky vzdělaných odborníků z oboru klinické biochemie jak po stránce teoretické, tak i praktické, včetně atestační zkoušky.

 

Lékaři

 • Témata kvalifikačních atestací

  obor Klinická biochemie
  Témata kvalifikačních atestací pro tzv. "Evropskou atestaci" lékařů vycházejí z původních témat I. a II. atestace. Nová verze otázek ze srpna 2006 je upravena ve smyslu zjednodušení a spojení některých tématických okruhů.
  PDF dokument ke stažení   
 • Termíny atestací

  19. 4. 2017 – Lékařská fakulta UP Olomouc
  30. 11. 2017 – 2. lékařská fakulta UK v Praze

Ostatní VŠ pracovníci

 • Témata kvalifikačních atestací

  obor Vyšetřovací metody v klinické biochemii
  Témata jsou zpracována formou tabulek uvozených vždy odkazem na kapitolu a modifikovaným textem Evropského sylabu pro postgraduální studium v klinické chemii.
  PDF dokument ke stažení


Nové vzdělávací programy specializačního vzdělávání pro nelékařské zdravotnické pracovníky dle Nařízení vlády č. 31/2010 Sb.

Seznam pracovišť akreditovaných dle zákona 96/2004 Sb

Laboranti

viz spolupráce s NCO NZO a tematický plán on-line na stránkách NCO NZO

Další informace

Užitečné informace můžete nalézt také na stránkách IPVZ a NCO-NZO.

česky | english