Sekce biochemických laborantů ČSKB Zápisy z výboru sekce

Zápis č.11 – 13.4.2016

Místo: Praha Lékařský dům, 13.4.2016
Účast: Bc. J. Blažková, Mgr. M. Bunešová, Mgr. M. Kapustová, P. Coufal, J. Sedláková


Program:

 1. kontrola zápisu č.10
 2. pracovní konference 13.4.2016
 3. příprava pracovního dne 5.10.2016
 4. příprava BIOLABU
 5. novelizace zák č. 96/2004 Sb.
 6. různé

ad 1

 • zápis bez připomínek

ad 2

 • program semináře dne 13. 4. 2016 v Lékařském domě na téma „Vnitřní prostředí, biochemické monitorování nemocných intenzivní a resuscitační péče“ plně zaujal posluchače, proběhl s velkou spokojeností
 • vzhledem k omezené kapacitě sálu byla upřednostněna účast členů ČSKB

ad 3

 • Příprava programu semináře dne 5.10. na téma „Nádorová onemocnění prsu a prostaty“, přednášející osloveni, účast potvrzena, pracovní den může být organizován stále bez poplatku

ad 4

 • Probíhají poslední přípravy BIOLAB 2016 - 8.- 10. 5.2016, Šumava, Srní, informace www.biolab2016.cz
 • Koordinátoři bloků velmi zodpovědně odvedli svoji práci, děkujeme: prof. Palička, Bc. Blažková, MUDr. Verner, J. Sedláková, prof. Průša, Mgr. M. Kapustová, prof. Racek, Mgr. M. Bunešová, dr. Novák, I. Kadlecová, MUDr. M. Bohoněk, P. Coufal
 • na www.biolab2016.cz zveřejněn podrobný program, informace o registraci, ubytování a důležité termíny k registraci se sníženým poplatkem, k ukončení registrace a termínu poslání abstrakt – včetně detailního popisu cesty

ad 5

 • Informace získané od Mgr. Alice Strnadové, MBA, (ředitelka odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání hlavní sestra ČR) - změny v návrhu novelizace zák.č. 96/2004 Sb. které MZ navrhuje provést v rámci profese zdravotní laborant návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb. v oblasti odborné způsobilosti k výkonu povolání zdravotního laboranta kde MZ ČR doplnilo následující znění - Odbornou způsobilost k výkonu povolání zdravotního laboranta má také zdravotnický pracovník, který získal způsobilost k výkonu povolání odborného pracovníka v laboratorních metodách a přípravě léčivých přípravků podle § 26. Bude diskutováno na Biolabu2016 v rámci bloku o vzdělávání zdravotních laborantů.

ad 6

 • V současné době se připomínkuje návrh novelizace - 55/2011 Sb. ze dne 1. března 2011 o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.
 • Výbor BL ČSKB požádal o zaslání 5.000,- Kč na účet ČAS - kreditní komise. Peníze budou využity na přidělení kreditů na vzdělávací akce organizované pod ČSKB. Předsedkyně zašle potřebné informace (číslo účtu atp) pokladníkovi společnosti.
 • V chystané novelizaci zákona č. 96/2004 Sb. je aktuálně uvedena pouze změna u zdravotnického asistenta - a to formou řešení pomocí modelu 4+1, tzn. Ministerstvo zdravotnictví: Z pohledu evropského práva je závazné 10 let všeobecného vzdělávání. Z tohoto důvodu byl připraven návrh, že pro splnění požadavku EU a praxe by byl formou řešení model 4+1, tedy prodloužit vzdělávání na středních školách o rok a v tu chvíli naplnit desetiletou podmínku. Možnost vysokoškolského vzdělávání by zůstala i nadále zachována.

Zapsala: J. Blažková
Za správnost: M. Bunešová a členové výboru

Vloženo: 10.10.2016

Zpět


česky | english