Sekce biochemických laborantů ČSKB Zápisy z výboru sekce

Zápis č.6 – 29.4.2015


Místo: Praha 29.4.2015
Účast: Bc. J. Blažková, Mgr. M. Bunešová, Mgr. M. Kapustová, P. Coufal, J. Sedláková


Program:

 • kontrola zápisu č.5
 • Informace o materiálu POUZP – odběry venózní krve
 • Informace o diskusním dopoledni pořádaným poslankyní Mgr. Janou Pastuchovou 4.5.2015
 • Příprava podzimní pracovní konference biochemických laborantů
 • různé

ad 1

 • zápis bez připomínek

ad 2

 • Výboru byl předán návrh na metodicky pokyn - “Doporučený postup pro odběr žilní krve”, který předsedkyni předal předseda POUZP, Bc. T.Válek, s žádosti o připomínkovaní a spolupráci . Metodicky postup je chystán pro MZČR, který by jej měl vydat ve své dikci.

ad 3

 • Dne 4.5.2015 se zástupkyně biochemických laborantů (Blažková, Bunešová, Kapustová) účastnily diskusního odpoledne v Parlamentu České republiky, Poslanecké sněmovně, pořádané poslankyní Mgr. Janou Pastuchovou konající se pod záštitou Výboru pro zdravotnictví PSP ČR na téma NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PROFESE V ČR. Podrobný zápis z jednání výboru BL ČSKB je přílohou reakce výboru BL ČSKB odeslaná k rukám paní poslankyně Pastuchové. Viz:

  Vážená paní
  Mgr. Jana Pastuchová
  Poslanecká sněmovna
  Parlament České republiky
  V Praze dne 5.5. 2015

  Vážená paní poslankyně,
  na základě diskuzního dopoledne (4.5.2015) v Poslanecké sněmovně ČR s tématem nelékařské zdravotnické profese si dovoluji zaslat připomínky zástupců biochemických zdravotních laborantů týkající se platového ohodnocení a problematiky změn v připravovaném zákoně, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. V souvislosti s provedením změn v zák. č. 96/2004 požadujeme provedení změn v katalogu prací NV č. 232/2010 Sb., a to ve smyslu vyššího zařazení zdravotních laborantů do platových tříd. Místo, v současné době platného rozpětí platových tříd 8. – 11., požadujeme, v souvislosti s náročností vykonávané profese, platové třídy v rozpětí 9. až 12. Dále požadujeme pro laboratorní asistenty zařazení do platové třídy 8, místo v současné době platné třídy 7. Zde je zásadní rozdíl v platovém zařazování zdravotních asistentů pro které je v současné době určena platová třída 8
  Vznášíme důrazné upozornění k proběhlému diskuznímu dopoledni:
  1. Z jednání vyplynulo, že v návaznosti na „novelizaci“ zák. č. 96/2004 Sb. bude logicky novelizována vyhláška MZČR č. 4/2010 Sb. kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků. V rámci této zmínky Mgr. Hladíková vyjmenovala rozdílné rozsahy „vzdělávacích“ hodin (6-12 hod), které by si defacto zaměstnavatel určoval sám. Zároveň byly jmenovány profese, které by měly povinnost celoživotního vzdělávání. Návrh těchto citovaných profesí nebyl ani v souladu se směrnicemi Evropské unie ( regulované profese ) . Bylo by více než vhodné volbu profesí určených k povinnosti celoživotního vzdělávání konzultovat s odbornou veřejností. Navrhovaná povinná registrace pro jmenovaných 7 profesí je více než tristní a například zdravotním laborantům by znemožnila velmi potřebnou možnost a nutnost kontinuálního celoživotního vzdělávání. Z jakého důvodu nebyl v návrhu zdravotní laborant uveden?
  2. S tím souvisí otázka, jakým způsobem je zamýšleno sledování plnění celoživotního vzdělávání. Česká republika není zralá pro důvěru k zaměstnavatelům, obzvlášť, když méně vzdělaný pracovník je „levnější“.
  3. Co se očekává od převedení povinnosti sledovat plnění celoživotního vzdělávání na zaměstnavatel? Bude rozlišeno hodnocení pasivních a aktivních účastníků vzdělávacích akcí?
  4. V takovém případě je zde velké riziko nejednotnosti v kvalitě vzdělávání nelékařů v rámci ČR s velkými rozdíly mezi státní a soukromou sférou.
  Děkujeme za odpověď a těšíme se na další spolupráci.
  S úctou
  Mgr. Martina Bunešová, MBA
  Předsedkyně biochemických laborantů, ČSKB ČLS JEP

ad 4

 • pracovní konference Lékařský dům, Praha 7.10.2015 téma – Preanalytická fáze a kvality v laboratoři – příprava programu

ad 5

 • informace o 3. Evropském kongresu o neanalytické fázi v Portu a přednesením referátu o činnosti v teto oblasti v Česke republice podala Mgr. Bunešová Referovalo 12 národnich representantů z evropských zemi. Bylo vystaveno185 posterů, z čehož byly 2 z ČR. Podrobná zprava bude uvedena v bulletinu FONS. l 4. evropsky kongres o preanalytické fázi proběhne v Amsterodamu v roce 2017.
 • ČAS - proběhly volby do prezidia. Výsledky z voleb: prezidentka- PhDr. Martina Šochmanová, MBA, viceprezidentka - Bc. A. Skalická (zdrav. laborantka). Bližší info na www.cnna.cz

Zapsal: J. Blažková
Za správnost: M. Bunešová a členové výboru

Vloženo: 2.6.2015

Zpět


česky | english