Sekce biochemických laborantů ČSKB Zápisy z výboru sekce

Zápis č. 1 - 15.2.2010

Zápis č. 1 z výborové schůze České společnosti klinické biochemie, sekce biochemických laborantů, konané dne 15.2.2010 v Praze

Přítomni: Mgr. M. Bunešová, M. Nejedlý, Z. Rychnovská, M. Vémolová,
Omluven: J. Chaloupka


Program:

  1. Informace z jednání výboru ČSKB
  2. BIOLAB 2010 Hradec Králové
  3. Webové stránky ČSKB – Sekce BL
  4. Pracovní konference sekce BL 18.3., 22.4. 2010
  5. Nová vyhláška č. 4/2010 Sb.
  6. Jednání na MZ ČR

ad 1.

Z. Rychnovská podala informace z jednání výboru ČSKB ze dne 13.1.2010

ad 2.

Výbor projednal a schválil dva návrhy - pro paní Hanu Horákovou, vrchní laborantku OKBH FN Brno a pro paní Martu Machálkovou, vrchní laborantku OKB Vsetínské nemocnice a.s, na udělení „Čestného členství ČSKB“ při příležitosti konání 45. Celostátního sjezdu biochemických laborantů BIOLAB 2010 v Hradci Králové za jejich dlouholetou významnou práci v ČSKB. Návrhy budou předány předsedovi výboru ČSKB prof. MUDr. Zimovi, DrSc. k projednání ve výboru dne 17.2.2010.

ad 3.

Výbor projednal aktualizaci webových stránek ČSKB, sekce laborantů a do dalšího jednání předá vědecké sekretářce výboru ČSKB Ing. J.Vávrové, Ph.D. nové zaktualizované znění.

ad 4.

Byla provedena kontrola přípravy pracovní konference sekce BL 18.3. 2010 v Hradci Králové a intenzivní příprava programu pracovní konference v Lékařském domě v Praze 22.4.2010. Přednášejícím byl rozeslán program s časovými dispozicemi.

ad 5.

S účinností od 1.2.2010 vešla v platnost vyhláška č. 4/2010 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků, která nahrazuje vyhlášku č. 321/2008 Sb. - příloha č.1

ad 6.

Na základě podnětu zaslaného na MZ ČR výborem sekce biochemických laborantů ČSKB s tématy problematiky zdravotních laborantů, byl výbor obeslán a pozván k jednání, které proběhne 9.3.2010 na MZ ČR. Za výbor se jednání zúčastní Mgr. M. Bunešová.

Zapsala : Mgr. M. Bunešová
Za správnost : Z. Rychnovská
Příští jednání výboru: termín bude upřesněn
FN Bulovka, Praha

Vloženo: 16.3.2010

Zpět


česky | english