Spolupráce Mezinárodní instituce

  IFCC - International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine

Mezinárodní federace klinické chemie a laboratorní medicíny (IFCC) je celosvětová organizace sdružující odborné společnosti zabývající se laboratorními obory. Do činnosti IFCC je zapojeno 83 odborných společností v jednotlivých zemích včetně ČSKB a některé nadnárodní organizace.

http://www.ifcc.org  

IFCC programy podpory osobního rozvoje

Nová pracovní skupina IFCC pro podporu osobního rozvoje (WG-PS), jíž předsedá minulý prezident Graham Beastall, sdružuje dva předchozí programy IFCC, které poskytují individuální podporu jednotlivým odborníkům v oblasti laboratorní medicíny. Stručný popis každého programu je uveden níže. Další podrobnosti o WG-PS najdete na webové stránce IFCC na adrese:
http://www.ifcc.org/ifcc-education-division/working-groups-special-projects/wg-ps/

 1. Registr odborníků

  IFCC založila mezinárodní databázi odborníků z celého světa, kteří se rozhodli sdílet své vědecké a manažerské zkušenosti s pracovníky v postgraduální přípravě nebo nově kvalifikovanými odborníky v oblasti laboratorní medicíny. Spolupráce bude krátkodobá a bude se týkat konkrétního tématu, který vznáší tazatel.
  Ti, kteří by chtěli kontaktovat odborníka, by měli navštívit web WG-PS a vyplnit krátký formulář, který je předložen kanceláři IFCC. WG-PS poté zprostředkuje kontakt s nejvhodnějším odborníkem.
  IFCC má zájem rozšířit počet expertů v databázi.
  Odborníci z praxe, kteří mají odborné znalosti v jedné nebo více oblastech laboratorní medicíny a chtějí se stát experty, IFCC vyzývá, aby navštívili web WG-PS a vyplnili krátký formulář, který je předán k posouzení WG-PS IFCC.

  2 . IFCC program poradenství (mentoring)

  Mentoring je definován jako dobrovolný proces, kdy zkušený člověk pomáhá jiné osobě rozvíjet své cíle a dovednosti prostřednictvím řady časově omezených, důvěrných, individuálních konverzací a dalších učebních aktivit. Program poradenství má mnohem širší záběr a pravděpodobně bude trvat déle, než program Registr odborníků zaměřený na dotazy na konkrétní téma
  Školitel v mentorském programu je nazýván mentorem. Individuální školenec je nazýván školencem (Mentee).
  Mentorský program IFCC je určen k podpoře školenců, kteří jsou v závěrečné fázi svého výcviku v laboratorní medicíně nebo pro nově jmenované vedoucí klinických laboratoří, kteří se snaží zlepšit kvalitu svých laboratoří pomocí získání laboratorní akreditace. Typicky školenci pocházejí z rozvojových zemích, zatímco mentoři jsou zkušení specialisté na laboratorní medicínu, a to včetně penzionovaných.
  Školenci, kteří chtějí požádat o přístup k programu Mentoring, by měli navštívit stránky WG-PS a vyplnit krátký registrační formulář. WG-PS vyhodnotí žádost a zprostředkuje kontakt s nejvhodnějším mentorem.
  IFCC má zájem rozšířit počet Mentorů v databázi, včetně těch, kteří mluví jiným jazykem, než angličtinou. Pracovníci WG-PS tedy vyzývají vedoucí pracovníky v laboratoři, včetně penzionovaných, aby v případě zájmu navštívili WG-PS a vyplnili krátký formulář, který je předán WG-PS IFCC k posouzení
  .Jakékoliv připomínky týkající se činnosti WG-PS jsou vítány a měly by být zaslány e-mailem na Silvia Cardinale v kanceláři IFCC (ifcc@ifcc.org)

 EFLM - European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine

V červnu 2007 došlo ke spojení dvou evropských organizací, sdružujících společnosti klinické chemie a laboratorní medicíny. Spojením FESCC – Federation of European Societies of Clinical Chemistry a EC4 – European Communities Confederation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine vznikla nová organizace, a to EFLM – European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, kde je ČSKB členem. 
http://www.eflm.eu

EFLM e-Learning platform

- volně přístupné on-line kurzy, webináře, nahrávky kongresů

JCTLM - Joint Committee for Traceability in Laboratory Medicine

Mezinárodní organizace pracující jako smíšená komise pro návaznost v laboratorní medicíně. Cílem JCTLM je podpořit dosažení srovnatelnosti a standardnosti výsledků měření v laboratorní medicíně v zájmu naplnění požadavků směrnice Evropské komise 98/79/EC (EC IVDD). Komise pracuje ve dvou skupinách:

 • Pracovní skupina 1. Referenční materiály a referenční postupy poskytuje přehledy, seznamy, charakteristiky a literární informace o všech existujících referenčních materiálech a metodách. Je a bude sledován a uveřejňován jejich další vývoj. Příslušné informace jsou čas od času uvolňovány pro potřebu národních odborných společností.
 • Pracovní skupina 2. Poskytuje seznam, náplň činnosti, data o akreditaci existujících referenční laboratoří

http://www.bipm.org/en/committees/jc/jctlm/declaration.html  

Lab Tests Online

Česká společnost klinické biochemie se připojila k projektu Lab Tests Online. Na projektu se podílí i Česká asociace výrobců a distributorů in vitro diagnostik (CZEDMA); jeho cílem je seznámit srozumitelným způsobem širokou veřejnost s významem laboratorních testů za pomoci odborníků v laboratorní medicíně. 
http://www.labtestsonline.cz  

česky | english