Legislativa a ekonomika Pojią»ovny

111 Vąeobecná zdravotní pojią»ovna ČR
Orlická 4/2020
130 00 Praha 3
201 Vojenská zdravotní pojią»ovna ČR
Drahobejlova 1404
190 00 Praha 9
205 Česká průmyslová zdravotní pojią»ovna (ČPZP) 
Divize Čechy: Ječná 39, 120 00 Praha 2
Divize Morava: Jeremenkova 11, 703 00 Ostrava-Vítkovice 
207

Oborová zdravotní pojią»ovna zaměstnanců bank, pojią»oven a stavebnictví
Roąkotova 1225/1
140 21 Praha 4

209 Zaměstnanecká pojią»ovna ©koda
Husova 212
293 01 Mladá Boleslav
211 Zdravotní pojią»ovna Ministerstva vnitra ČR
Na Míčánkách 2
101 00 Praha 10
213 Revírní bratrská pokladna
Michálkovická 108
710 15 Ostrava
228 Zdravotní pojią»ovna MÉDIA
Karlovo nám. 10
120 00 Praha 2

  seznam zdravotních výkonů

česky | english