Sekce biochemických laborantů ČSKB Zápisy z výboru sekce

Zápis č.17 – 4.10. 2017

Zápis č.17 – 4.10. 2017

Místo: Praha, Lékařský dům, 4.10.2017
Účast: Mgr. M. Bunešová, P. Coufal, J. Sedláková, Bc. J. Blažková, Mgr. M. Kapustová


Program:

 1. pracovní konference 4.10. 2017
 2. BIOLAB 2018
 3. plán akcí r. 2018
 4. Různé

ad.1

 • Pracovní konference v Lékařském domě, 4.10.2017, proběhla s kladnou odezvou účastníků, sál byl plně obsazen. Podrobná zpráva bude zveřejněna v bulletinu FONS.

ad 2

 • BIOLAB2018 – Jihlava – připravují se odborné bloky ve spolupráci s týmem pracovníků OKBMI v Nemocnici Jihlava. Ve spolupráci s CBT jsou nachystány webové stránky na adrese www.biolab2018.cz

ad 3

 • Plán akcí ČSKB na r. 2018 je sestaven, po odsouhlasení na příštím jednání výboru bude zveřejněn na webových stránkách ČSKB. Pracovní dny v Lékařském domě v Praze jsou naplánované 4.4.2018 (téma - "Zánětlivá onemocnění"), 3.10.2018

ad 4

 • zpracovávají se návrhy k podkladům na výběr specializačních oborů nelékařských zdravotnických pracovníků, jež by měly být součástí dotačního programu specializačního vzdělávání pro rok 2018
  • Zpracování návrhů témat na odborné pracovní konference v Lékařském domě v r. 2018
  • Diskutovány volby do výboru ČSKB na následující volební období, které proběhnou na jaře r. 2018

Zapsala: M. Bunešová
Za správnost: M. Bunešová a členové výboru

Vloženo: 13.10.2017

Zpět


česky | english