Sekce biochemických laborantů ČSKB Zápisy z výboru sekce

Zápis č.11 - 2.10.2013

Místo: Praha 2.10. 2013
Účast: Bc. J. Blažková, Mgr. M. Bunešová, P. Coufal, Mgr. M. Kapustová, Bc. J. Kotrbatý


Program:

 1. Aktualizace webu ČSKB
 2. Informace BIOLAB 2014
 3. Pracovní dny Sekce biochemických laborantů
 4. Volby 2014

ad 1 Aktualizace webu ČSKB

 • odsouhlasena nová podoba Sekce laborantů na www.cskb.cz
 • připomínkován text o profesi zdravotní laborant

ad 2 Informace BIOLAB 2014

 • 25. – 27.5.2014, Ostrava
 • diskutována organizační příprava Biolabu 2014

ad 3 Pracovní dny Sekce biochemických laborantů

 • kladné hodnocení opakování Pracovního dne 2.10. Vyšetření moče
 • Kotrbatý prezentoval program Pracovního dne 6.11. Vrozené vývojové vady
 • Blažková zajistila termíny Pracovních dnů v Lékařském domě v roce 2014 (8.4. a 8.10. 2014)
 • navrženo téma: Monitorování lékových hladin

ad 4 Volby 2014

 • členové výboru připraví informační list pro členskou základnu ohledně voleb a rozešle na adresář členů

Další jednání výboru se uskuteční 6.11. 2013 po Pracovním dni v Lékařském domě, Praha

Zapsal: J. Kotrbatý
Za správnost: M. Bunešová a členové výboru

Vloženo: 5.11.2013

Zpět


česky | english