Sekce biochemických laborantů ČSKB Zápisy z výboru sekce

Zápis č. 7 – červenec 2015

elektronické jednání výboru BL ČSKB
Účast: Bc. J. Blažková, Mgr. M. Bunešová, Mgr. M. Kapustová, P. Coufal, J. Sedláková


Program:

 1. kontrola zápisu č. 6
 2. Informace z jednání na NCONZO
 3. Informace o přípravě nového zákona o vzdělávání
 4. různé

ad 1

zápis bez připomínek

ad 2

 • v červnu proběhla na NCONZO konference vedoucích laborantek, kde jedním z hlavních bodů jednání bylo připomínkování připravovaného zákona o vzdělávání
 • na podnět o bližší spolupráci s MZČR v rámci přípravy nového zákona o vzdělávání jsme, jakožto zástupci profese zdravotních laborantů při ČAZL, dostali níže uvedenou odpověď od hlavní setry ČR, Mgr. A. Strnadové, MBA = pracovní skupina pro nelékařská zdravotnická povolání byla příkazem ministra zdravotnictví zřízena dnem 31.7.2015. Ze statutu a jednacího řádu pracovní skupiny (dále jen PS) vyplývá -
  • členy PS jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví
  • jednání (PS) jsou neveřejná, taktéž závěry z jednotlivých jednání
  • na jednání PS se mohou přizvat odborníci či profesní organizace (dle povahy projednávané problematiky)
  • vypořádání všech došlých připomínek předpokládáme na podzim tohoto roku

ad 3

připomínky odeslané na odbor ONP MZČR

 • § 5 varianta I – k odstavci 1 - Doplnit profesi „zdravotní laborant“
 • Příloha č. 1, bod 6 - Doplnit - Odborná způsobilost k výkonu povolání zdravotního laboranta se získala absolvováním
  • Zdravotnického bakalářského studijního programu oboru zdravotní laborant
  • Vyššího odborného vzdělání v oboru diplomovaný zdravotní laborant
 • § 41, bod 1 - Doplnit  „odborné společnosti“

ad 4

 • Diskutovalo se o možnosti elektronické přihlášky na pracovní dny v Lékařském domě, v Praze.
 • Metodický pokyn - "Doporučený postup pro odběr žilní krve", předseda POUZP - Bc. T. Válek poděkoval za spolupráci a materiál byl předán na MZ v rámci projektu Zdraví 2020 a je již zapracován v akčním plánu.
 • Ve dnech 6. -7. 11. 2015 proběhne v Ostravě 3. sjezd ČAZL (www.cazl.cz), pro zdravotní laboranty, členy ČSKB je zvýhodněný registrační poplatek.

 

Zapsala – M. Bunešová
Za správnost – členové výboru

Vloženo: 11.8.2015

Zpět


česky | english