ČSKB Slavnostní shromáždění k 50. výročí založení ČSKB

10.10.2008
posluchárna Ústavu lékařské chemie a biochemie 1. LF UK , Kateřinská 32, Praha 2, 2. patro

galerie z úvodu setkání

 • zahájení prof. MUDr. T.Zima, DrSc., předseda ČSKB
 • za výbor Slovenské společnosti klinické biochemie shromáždění pozdravil doc. ing.Pavol Blažíček, CSc.

   ČSKB byla poctěna pamětní plaketou IFCC. Výboru ČSKB ji předal prof. Palička

 

 

  

Přednášky slavnostního přednáškového odpoledne:

 • prof. MUDr. M.Engliš, DrSc., MUDr. J.Šochman, CSc.
  1958-2008 : přínos klinické biochemie k současným poznatkům o koronární chorobě

 • prof. MUDr. J.Masopust, DrSc.
    Fetoprotein" - moje první láska (vědecká)

 • prof. MUDr. J.Hyánek, DrSc.
  Diagnostika a léčba dědičných metabolických vad v ČSR

 • MUDr. K.Kalla
  Pohledy do historie ČSKB

 • prof. MUDr. A.Kazda, DrSc.
  Acidobazická rovnováha - vývoj interpretace nálezů

 • doc. RNDr. P.Štern, CSc.
  Historie vývoje přístrojové techniky pro klinickou chemii

 • Z.Rychnovská
  Zdravotní laborant včera, dnes a zítra

 • prof. MUDr. A. Jabor, CSc.
  Léta osmdesátá a devadesátá – směřování ke standardizaci

 • RNDr. B. Friedecký, Ph.D.
  Trendy vývoje analytických metod klinické biochemie v minulosti a blízké budoucnosti

 • prof. MUDr. V. Palička, CSc.
  Pozice a role ČSKB v evropské a světové klinické biochemii a laboratorní medicíně

 • prof. MUDr. T. Zima, DrSc.
  Současnost a perspektivy ČSKB
česky | english