ČSKB Krajští konzultanti

V souvislosti s novým státoprávním uspořádáním se výbor České společnosti klinické biochemie zabýval otázkou odborných konzultací a odborného vedení v nových krajích. Výbor vycházel z předpokladu, že bychom v krajích měli mít odborníky, kteří budou figurovat jako konzultanti pro orgány státní správy, zdravotní pojišťovny, orgány ČLK, vedoucí zdravotnických zařízení, média a samozřejmě všechny pracovníky klinických laboratoří. Navrhli jsme proto pro každý kraj dvojici zkušených a vzdělaných odborníků s praxí v oboru, kteří jsou podle našeho názoru schopni zaujímat racionální stanoviska k možným problémům z lékařského i analytického hlediska. Všichni oslovení akceptovali naši žádost a poskytli nám kontaktní adresy, které jsou v následujícím přehledu. Jmenovaní budou v kontaktu s výborem společnosti.

Hlavní město Praha
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Karlovarský kraj
Plzeňský kraj
Jihočeský kraj
Kraj Vysočina
Pardubický kraj
Královéhradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Jihomoravský kraj
Zlínský kraj

Hlavní město Praha

  prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN Praha
U nemocnice 2
128 01 Praha 2
E-mail: zimatom@cesnet.cz
 
  Doc. Ing. Drahomíra Springer, Ph.D.
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN Praha
U nemocnice 2
128 01 Praha 2
E-mail: springer@vfn.cz

Středočeský kraj

  MUDr. Jiřina Lukášková
Klinická laboratoř
Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Vančurova 1548
272 59 Kladno
E-mail: lukaskova@klinickalaborator.cz
 
  RNDr. Petr Bořil
OKBH Nemocnice Kladno
Vančurova 1548
272 59 Kladno
Tel.: 312 606 180
E-mail: petr.boril@cmail.cz

Ústecký kraj

  MUDr. Dagmar Partlová
Oddělení klinické biochemie
Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Sociální péče 3316 /12A, 401 13 Ústí nad Labem
E-mail: dagmar.partlova@kzcr.eu
 
  Ing. Pavla Eliášová
Oddělení klinické biochemie
Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Sociální péče 3316 /12A,
401 13 Ústí nad Labem
E-mail: Pavla.Eliasova@kzcr.eu

Karlovarský kraj

  MUDr. Margita Cheníčková, CSc.
Oddělení klinické biochemie a hematologie
Karlovarská krajská nemocnice a.s.
K nemocnici 17
350 02 Cheb
E-mail: margita.chenickova@kkn.cz
 
  Mgr. Lenka Fišerová
Sang Lab – klinická laboratoř, s.r.o.
Bezručova 1098/10
360 01 Karlovy Vary
E-mail: lenka.fiserova@labin.cz

Plzeňský kraj

  prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.
Ústav klinické biochemie a hematologie LF UK a FN
Alej Svobody 80
304 60 Plzeň
E-mail: racek@fnplzen.cz
 
  Ing. Václav Senft
Ústav klinické biochemie a hematologie LF UK a FN
Alej Svobody 80
304 60 Plzeň
E-mail: senft@fnplzen.cz

Jihočeský kraj

  MUDr. Miroslav Verner
Ředitel úseku centrálních laboratoří
Nemocnice České Budějovice a.s.
B. Němcové 585/54
370 01 České Budějovice
E-mail: verner@nemcb.cz
 
  Ing. Marie Kašparová
Centrální laboratoře – pracoviště klinické chemie
Nemocnice České Budějovice a.s.
B. Němcové 585/54
370 01 České Budějovice
E-mail: kasparo@nemcb.cz

Kraj Vysočina

 

MUDr. Vlasta Musilová
Oddělení klinických laboratoří a transfuzní služby
nemocnice Nové Město na Moravě
Žďárská 610
592 31 Nové Město na Moravě
e-mail:  vlasta.musilova@nnm.cz 

 
  Ing. Miroslava Siřišťová
Oddělení klinické biochemie
Nemocnice Pelhřimov
Slovanského bratrství 710
393 38 Pelhřimov
E-mail: msiristova@hospital-pe.cz

Pardubický kraj

  MUDr. Věra Suková
Oddělení klinické biochemie
Litomyšlská nemocnice
J. E. Purkyně 652
570 14 Litomyšl
E-mail: vera.sukova@litnem.cz
 
  PharmDr. Jiří Skalický, Ph.D.
Oddělení klinické biochemie a diagnostiky
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Kyjevská 44
532 03 Pardubice
E-mail: jiri.skalicky@nemocnice-pardubice.cz

Královéhradecký kraj

  prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., Dr.h.c.
Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
E-mail: palicka@lfhk.cuni.cz
 
  RNDr. Bedřich Friedecký, Ph.D.
Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
E-mail: friedecky@sekk.cz

Liberecký kraj

  MUDr. Lubomír Dlouhý
Oddělení klinické biochemie
Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Husova 353/10
460 63 Liberec
E-mail: lubomir.dlouhy@nemlib.cz
 
  RNDr. Iva Ouhrabková
Oddělení klinické biochemie
Krajská nemocnice Liberec, a.s Husova 353/10
460 63 Liberec
E-mail: iva.ouhrabkova@nemlib.cz

Moravskoslezský kraj

  Prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D., MBA
Ústav laboratorní diagnostiky
FN Ostrava a Lékařská fakulta Ostravské University
17.listopadu 1790/5
70852 Ostrava Poruba
E-mail: david.stejskal@fno.cz
 
  RNDr. Zdeněk Švagera, Ph.D.
Ústav laboratorní diagnostiky
FN Ostrava a Lékařská fakulta Ostravské University
17.listopadu 1790/5
70852 Ostrava Poruba
E-mail: zdenek.svagera@fno.cz

Olomoucký kraj

  Prof. RNDr. Tomáš Adam, Ph.D.
Oddělení klinické biochemie
Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc
E-mail: tomas.adam@fnol.cz
 
  MUDr. Pavla Petrová
Oddělení klinické biochemie
Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc
E-mail: pavla.petrova@fnol.cz

Jihomoravský kraj

  doc. MUDr. Milan Dastych, CSc., MBA
Oddělení klinické biochemie
Fakultní nemocnice
Jihlavská 20
625 00 Brno
E-mail: mdast@fnbrno.cz
 
 

RNDr. Miroslava Beňovská, Ph.D.
Oddělení klinické biochemie
Fakultní nemocnice
Jihlavská 20
625 00 Brno
E-mail: mbenov@fnbrno.cz

Zlínský kraj

  MUDr. Tomáš Šálek, Ph.D.
Oddělení klinické biochemie
Krajská nemocnice T. Bati a.s.
Havlíčkovo nábřeží 600
762 75 Zlín
E-mail: t.salek@bnzlin.cz
 
  RNDr. Antonín Zajíc
Oddělení klinické biochemie a hematologie
Nemocnice Atlas a.s.
T. Bati 5135
760 01 Zlín
E-mail: zajic@nemocniceatlas.cz
česky | english