Sekce biochemických laborantů ČSKB Zápisy z výboru sekce

Zápis č. 2 - 16.5.2011

Zápis č. 2 z výborové schůze České společnosti klinické biochemie, sekce biochemických laborantů, konané dne 16.5.2011 v Praze

Přítomni: Mgr. M. Bunešová, Bc. J. Blažková, P. Coufal, J. Kotrbatý, DiS.
Omluvena: Bc. M. Kapustová


Program:

 1. setkání zástupců ČAS a ČAZL
 2. pracovní dny, sjezdy
 3. informace z jednání výboru ČSKB
 4. ČAS, MZČR, legislativa
 5. různé

ad 1

informace ze setkání zástupců ČAS a ČAZL (J. Blažková)

 • 30. 3. 2011 se ve FN Motol sešly předsedkyně odborných společností, ČAS a ČAZL
 • byly vyjasněny postoje k problematice ZL a přijaté společné další postupy při jednání na MZČR
 • řešena problematika vzdělávání ZL, kompetencí ZL, jednání na MZČR

ad 2

pracovní dny, sjezdy

 • Pracovní den POCT ve zdravotnických zařízeních, 12.5.2011, Brno (P. Coufal)
  • o pracovní den byl velký zájem (přes 90 účastníků)
  • pracovní den bude opakován v Olomouci 22.9.2011 (přihlášky zasílat na email miloslava.kapustova@fnol.cz )
 • Pracovní den Mozkomíšní mok, 3.11.2011, Praha, Lékařský dům
  • připraven předběžný program, Kotrbatý do poloviny června osloví vybrané přednášející
 • Sjezd ČSKB – Plzeň 2011
  • odeslán abstrakt posteru (Bunešová)
  • do 20.5. odeslat abstrakt přednášky (Kotrbatý)
 • Biolab – Písek 2012
  • v jednání, navržen termín 27. – 29. 5.2012 (nebo 3. – 5.6.),
  • z důvodu kolize termínu s konferencí biochemiků Jihočeského a Východočeského regionu zvolen termín Biolabu 13.-15.5.2012.
  • Poděkkování patří primaři OKB nemocnice Písek dr. P. Malinovi a vedoucí laborantce M.Michálkové

ad 3

předány informace z jednání výboru ČSKB (viz zápis z jednání ČSKB)

 • členové ČSKB z řad zdravotních laborantů mají nyní možnost předplatit si časopis Klinická biochemie a metabolismus za cenu 100 Kč/rok – v případě zájmu napsat e-mail ing. J. Vávrové (vavrovaj@lfhk.cuni.cz)

ad 4

ČAS, MZČR, legislativa

 • prezidentkou ČAS byla zvolena Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA
 • MZČR ustanovila pracovní komise k transformaci NLZP v ČR pro jednotlivé obory. Komise zahrnující zdravotní laboranty se sešla na MZČR 4.5.2011

ad 5

různé

 • v bulletinu FONS bude založena sekce pro zdravotní laboranty
 • Kotrbatý zjistí stav nepodkročitelných minim 801 na webu NASKL – formulář požadovaný NASKL po laboratořích je v rozporu s platným doporučením
 • diskutován návrh lékárenské komory o selfmonitoringu glykémie – výbor se k tomuto návrhu staví značně kriticky
 • Kotrbatý vznesl návrh na možnost elektronického přihlašování na pracovní dny – k diskuzi s ing. J. Vávrovou

Příští jednání výboru BL 7.9.2011 od 9:30 Místo FN Motol, Praha

Zapsal: J. Kotrbatý Za správnost: M. Bunešová a členové výboru

Vloženo: 9.8.2011

Zpět


česky | english