Sekce biochemických laborantů ČSKB Biolab 2005

Termín a místo konání
Program
Sborník abstrakt
Ohlédnutí

Termín a místo konání

19.-21.6.2005, Liberec

Program

PDF verze textu

Sborník abstrakt

PDF verze textu

Ohlédnutí

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte nám, abychom se s vámi podělili o zážitky ze 42. celostátního sjezdu biochemických laborantů BIOLAB 2005, který se konal ve dnech 19.-21. června 2005 v Liberci pod záštitou primátora města Liberec Ing. Jiřího Kittnera a náměstkyně ošetřovatelské péče Krajské nemocnice Liberec PhDr. Aleny Riegerové.

Celý odborný program včetně doprovodné výstavy firem, které dodávají do laboratoří přístrojovou techniku, diagnostické sety i další laboratorní pomůcky, se konal v sále a přilehlých prostorách Domu kultury v Liberci. Slavnostnímu zahájení předsedali radní pro resort zdravotnictví Libereckého kraje MUDr. Jaroslav Krutský, primátor města Liberec Ing. Jiří Kittner, ředitel Krajské nemocnice Liberec MUDr. Radko Janoušek, náměstkyně ošetřovatelské péče Krajské nemocnice Liberec PhDr. Alena Riegerová, čestný předseda ČSKB, člen výboru IFCC a děkan Lékařské fakulty v Hradci Králové prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., předseda ČSKB ČLS JEP doc. MUDr. Antonín Jabor, CSc., vědecký sekretář ČSKB Ing. Jaroslava Vávrová, PhD., vědecký sekretář Sekce biochemických laborantů ČSKB Marie Vémolová, primář OKB Krajské nemocnice Liberec MUDr. Lubomír Dlouhý a předsedkyně Sekce biochemických laborantů Zdena Rychnovská.

Po krátkých pozdravných projevech na návrh Sekce biochemických laborantů předal výbor ČSKB ČLS JEP „Čestné členství ČSKB“ Heleně Hlaváčkové, bývalé vedoucí laborantce ÚKBD LF a FN Hradec Králové za aktivní přístup k prezentaci klinické biochemie a k podílu na výuce nových laborantů.

Úvodní, velmi zajímavou a hodnotnou přednášku přednesl doc. MUDr.Antonín Jabor, CSc. na téma „Nový pohled na stanovení hodnoty glomerulární filtrace v praxi“.

Pak následovalo umělecké vystoupení Vokálního sextetu offbeat pod vedením Ing. Miloše Krasnického.

BIOLAB se konal v Liberci již potřetí a pokračoval tak v odkazu zakladatele těchto sjezdů, našeho bývalého kolegy a emeritního vedoucího laboranta Emila Stacha z Jilemnice. Tato tradice byla zahájena v roce 1964 právě v Jilemnici a od této doby nebyl vynechán ani jeden rok. S velkým rozvojem medicíny, klinických oborů, ale i klinické biochemie se postupně mění náplň těchto setkání. Není to už jen předávání informací se zaváděním vyšetřovacích metod, ale důraz je především kladen na edukační přednášky a odborné zkušenosti z provozu jednotlivých laboratorních pracovišť.

Pro tento BIOLAB byla vyhlášena témata : Diabetes mellitus, Mezioborová spolupráce, Vzdělávání zdravotních laborantů, Autoimunita a Varia. Téma Autoimunity se nepodařilo naplnit a tak bylo zastoupeno jednou přednáškou v bloku Varií. Jeden blok byl věnován firemním přednáškám, což jsme považovali za přínos pro laboranty, kteří s laboratorní technikou a diagnostickými sety denně pracují.

Sjezdu se zúčastnilo na 400 účastníků včetně pozvaných čestných hostů z řad čestných členů biochemických laborantů, ale i bývalých vyučujících z IDVPZ Brno.

Předneseno bylo 22 odborných prací, 7 firemních přednášek a 23 prací bylo prezentováno formou posterů.

Odborný program byl doplněn i možností navštívit OKB Krajské nemocnice Liberec, což využilo mnoho účastníků. Někteří se stihli podívat i do města nebo do Botanické či Zoologické zahrady nebo dokonce vyjet až na naši horu Ještěd. V pondělí večer se konal společenský večer v reprezentačních prostorách Grandhotelu Zlatý lev, kde po úvodním slavnostním přípitku byla uvedena módní přehlídka žákyň a studentek oděvních a kadeřnických oborů SOŠ gastronomie a služeb a SOU v Liberci. Žákyně a studentky předvedly své vlastní návrhy modelů pro mladé pro každou příležitost. K poslechu hrála džezová hudba Lédl Jazz Trio a byla i diskotéka 70. a 80. let s DJ Pepou Svobodou. Občerstvení bylo formou rautu.

Naše velké poděkování patří organizační agentuře CBT Travel Agency, Monice Šenderové, Míle Hruškové, Gitě Šindelkové a Katce Adáškové za výborně zvládnutou organizaci sjezdu. Děkujeme našim sponzorům a vystavovatelům, bez jejichž podpory by se tato akce nemohla konat. Generálním

Sponzorem byla firma Roche Diagnostics a hlavním sponzorem Dade Behring.

Děkujeme MUDr. Petru Kocnovi, CSc., za přípravu Sborníku a Jaroslavu Tvrzníkovi a Michaele Chvojkové z Krajské nemocnice Liberec za technické zajištění promítání a všem aktivním účastníkům za uvedené přednášky a postery. Velký dík patří i všem předsedajícím jednotlivých pracovních bloků a celému kolektivu OKB Krajské nemocnice Liberec.

Věříme, že se všem u nás v Liberci líbilo, protože odborný program byl velkým přínosem pro zúčastněné laboranty, vyšlo i pěkné počasí, které přispělo k dobré náladě a doufáme, že jste se dobře pobavili i na doprovodném společenském programu, kde jste si mohli popovídat se svými kolegy z celé ČR a navázat i nová přátelství.

Zdena Rychnovská a Lubomír Dlouhý
česky | english