ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

duben 2006 - zpráva č.2

 • Zpráva č.2 z jednání výboru ČSKB konaného dne 19. dubna 2006

PDF ke stažení Příloha [266.67 KB]

Přítomni:
Dr. Benáková, Dr. Gotzmannová, Doc. Jabor, Dr. Louženský, Prof. Palička, Prof. Racek, Dr. Radina, pí Rychnovská, Ing. Šprongl, Ing. Vávrová, Prof. Zima.

V úvodu jednání uctil výbor minutou ticha památku významného člena společnosti, emeritního prim. MUDr. Vlastimila Dyrhona.

1. Zpráva pokladníka

 • Ing. Šprongl zpracoval účetní podklady celkového vyúčtování za rok 2005, viz Příloha č.1 (plné znění v pdf fo

2. CZEDMA spolupráce s odbornými společnostmi

 • Výbor obdržel dopis CZEDMY deklarující spolupráci nově zvoleného vedení CZEDMY s odbornými společnostmi. Výbor se obsahem dopisu a způsobem spolupráce s touto organizací bude zabývat na svém dalším jednání.

3. Časopis KBM

 • Výbor zváží do příštího jednání, zda bude iniciovat změny ve složení redakční rady časopisu.

4. Doporučení ČSKB

 • Finální znění aktualizovaného doporučení o vrozených vývojových vadách bylo schváleno rovněž výbory spolupracujících odborných společností, je zveřejněno na webu ČSKB a bude publikováno rovněž v KBM.
 • Předseda přednesl návrh na zvážení iniciace přípravy nových doporučení (tyreopatie, kardiální markery)

5. Kvalifikační kurz "Odborné zdravotnické metody"

 • Doc. Jabor informoval o společné schůzce náměstkyně IPVZ se zástupci jednotlivých laboratorních oborů, jejíž výstupem je návrh programu kvalifikačního kurzu, výbor se seznámil s navrhovanou strukturou výuky, připomínky možno uplatnit do 25.4.2006 na adresu doc. Jabora.

6. Sekce biochemických laborantů

 • Biolab 
 • Členové výboru sekce biochemických laborantů informovali, že navštívili prostory a zajišťovatele služeb v Českém Krumlově 
 •  Výbor se zabýval komplikovanou ekonomickou situací provázející poslední přípravy konference 
 •  Výbor byl seznámen s režií slavnostního zahájení 
 •  Výbor souhlasí s přidělením sedmi cestovních grantů pro aktivní účastníky Biolabu, kteří vyhověli podmínkám zadání dle pokynů na webu 
 •  Připomínka k zápisu č.40
  Výbor sekce biochemických laborantů reagoval veřejně na připomínku dr. Hložkové k informaci zveřejněné v zápisu č.40 z jednání výboru ČSKB upřesňujícím sdělením ve zprávě předsedkyně sekce přednesené na Regionální konferenci sekce biochemických laborantů viz Příloha č.2

7. Zpráva vědeckého sekretáře

 • Žádosti o cestovní granty
  • Výbor souhlasí s udělením cestovního grantu Dr. Leníčkovi k účasti na kongresu Digestive Disease Week, Los Angeles, USA s prací:
   M. Leníček, M. Lukáš, L. Budišová, M. Jirsa, J. Kovář, L. Vítek
   The relationship between bile salt malabsorption and CYP7A1 gene promoter polymorphism in patients with inflammatory bowel disease
  • korespondenčně elektronickou poštou bylo uzavřeno posouzení a souhlas s žádostí o cestovní grant Dr. Cibulky k účasti na kongresu XIV International Symposium on Atherosclerosis, Řím s prací:
   R. Cibulka, R. Siroka, D. Rajdl, J. Racek
   ASYMMETRIC DIMETHYLARGININE AS A NOVEL INDEPENDENT RISK FACTOR FOR CARDIOVASCULAR DISEASE IN HEMODIALYSIS PATIENTS 
  •  Nově přijatí členové: Ing. Eva Brtková (Plasy); Ivana Fišerová (České Budějovice); Ing. Marie Havranová (Praha); Ing. Iva Křenová (Litoměřice); Mgr. Jana Pavelková (Praha); Monika Steinhauserová (Český Krumlov); Mgr. Lenka Žídková (Frýdek-Místek); Mgr. Jana Tomková (Litobratřice); Mgr. Petra Vyskočilová (Ostrava); Mgr. Petr Hornik (Olomouc)
 • Návrhy na ocenění:
  • Výbor souhlasí s návrhem na ocenění Čestným uznáním „Za zásluhy o obor klinické biochemie a laboratorní medicíny“ in memoriam pro MUDr. Vlastimila Dyrhona.
   Výbor souhlasí s udělením čestného členství Doc. RNDr. Petru Šternovi, CSc.

8. Různé

 • Návrh kalkulačního listu pro použití biočipů v laboratorní praxi předkládá Společnost lékařské genetiky ve spolupráci s ČSKB, výbor navrhuje, aby formulace uvedené v kalkulačním listě byly zobecněny s vyloučením specifikace pro konkrétního výrobce.
 • Aktualizace NČLP - výbor pověřil dr. Radinu a doc. Jabora vedením pracovní skupiny pro aktualizaci Národního číselníku laboratorních položek 
 • mimořádný pracovní den ČSKB při příležitosti životního jubilea prof. Paličky se bude konat v Hradci Králové 27.6., organizací odborného programu jsou pověřeni ing. Vávrová a doc. Jabor
 • výbor pověřil Ing. Šprongla vypracováním podrobné zprávy ročního vyúčtování dotace IFCC pro pokladníka IFCC.

  Zapsala: J. Vávrová

Vloženo: 30.4.2006

Zpět


česky | english