Sekce biochemických laborantů ČSKB Zápisy z výboru sekce

zpráva - leden 2011

Sekce biochemických laborantů – leden 2011


 • Výbor biochemických laborantů ve spolupráci s odbornými garanty dr. Friedeckým a dr. Malinou připravil: „Doporučení k převzetí biologického materiálu klinickou laboratoří“, zapracoval připomínky členské základny, za které děkuje a odevzdal představitelům odborné společnosti.(viz www.cskb.cz )
  • Výbor BL abstrakt tohoto doporučení přihlásil a zaslal na kongres 1st European Conference on Preanalytical Phase, Parma
 • Byl připraven program na pracovní den 7.4.2011 v Lékařském domě, Praha: “Bezpečnost pacientů v procesech odběru, transportu, zacházení a identifikace vzorků“:
  • Bc. J. Blažková, Mgr.M. Bunešová – Doporučení o bezpečnosti pacientů v procesech odběru, transportu, zacházení a identifikace vzorků pro klinické laboratoře
  • RNDr. B. Friedecký, Ph.D. – Doporučení z pohledu analytika
  • MUDr. P. Malina – Doporučení z pohledu lékaře
  • J. Kotrbatý, DiS – Analýza neshod na příjmu materiálu na Pracovišti lab. metod IKEM
 • Na dostupné elektronické adresy biochemických laboratoří byl rozeslán 2.informační list
 • Výbor připomínkoval vyhlášku o požadavcích na personální vybavení zdravotnických zařízení
 • Příští jednání výboru proběhne 17.3.2011 ve FN Hradec Králové
Za výbor BL ČSKB
Mgr. M. Bunešová

 

Vloženo: 27.3.2011

Zpět


česky | english