Sekce biochemických laborantů ČSKB Zápisy z výboru sekce

Zápis č.10 – 26. 6. 2013

Praha 26. 6. 2013
Účast: Bc. J. Blažková , Mgr. M. Bunešová, Mgr. M. Kapustová.
Omluveni:  P. Coufal, Bc. J. Kotrbatý, DiS


Program:

  1. BIOLAB 2014
  2. Pracovní dny, Lékařský dům, Praha
  3. aktualizace web stránek ČSKB
  4. Různé

ad 1.

47. BIOLAB 2014 proběhne v Clarion Congress Hotel Ostrava, jsou spuštěny webové stránky www.biolab2014.cz

ad 2.

pracovní den 2.10.2013  Lékařský dům, Praha –„Analýza moče“

ad 3.

členové výboru pracují na aktualizaci web informací v oblasti spolupráce biochemických laborantů s profesními organizacemi, doplnění možností vzdělávání zdravotních laborantů v ČR včetně specializačního studia a přehledu akreditovaných pracovišť pro provádění praktické části PSS pro obor klinická biochemie

ad 4.

příprava odpovědi na dotazy kolegyň z okresní nemocnice ohledně směnného provozu v biochemické laboratoři

příští jednání: bude upřesněno

Zapsala: M. Bunešová

Za správnost: členové výboru

Vloženo: 7.8.2013

Zpět


česky | english