Sekce biochemických laborantů ČSKB Zápisy z výboru sekce

Zápis č.2 – 9.6.2014

Místo: Praha 9.6.2014
Účast: Bc. J. Blažková, Mgr. M. Bunešová, P. Coufal, Mgr. M. Kapustová, J. Sedláková


Program:

 1. kontrola zápisu č.1
 2. Informace z jednání výboru ČSKB ve VFN
 3. Pracovní dny Sekce biochemických laborantů
 4. BIOLAB 2014
 5. různé

ad 1

 • zápis bez připomínek

ad 2

 • viz zápis již zveřejněný na webu společnosti

ad 3

 • Pracovní dny Sekce biochemických laborantů
 • Pracovní den Lékařský dům, Praha, 8.10 2014 – téma – Diabetes mellitus – příprava programu
 • Plán na rok 2015 – 23.4. (M. Kapustová) + 8.10. (P. Coufal)

ad 4

BIOLAB Ostrava

 • Poděkování pracovníkům FN Ostrava za pečlivou přípravu
 • Poděkování všem aktivním účastníkům za přednesení a připravení velmi kvalitních přednášek a posterů
 • V neposlední řadě poděkování spolupracující společnosti CBTP nejen za přípravu, ale také za dohled nad celým průběhem celostátního kongresu
 • Členové výboru diskutují možné místo BIOLABU 2016

ad 4 různé

 • členové výboru zajistí doplnění webu CSKB o informace z BIOLAB 2012, 2014
 • členové výboru prostudují web CSKB a navrhnou změny
 • MZČR – porada hlavní sestry České republiky – novelizace zák. č. 96/2004 Sb. - z důvodu mnoha návrhů na novelizaci jednotlivých bodů bylo rozhodnuto, že se nebude zákon novelizovat, ale připravuje se návrh nového zákona, který by měl být v platnosti od 1.1.2016. Podklady k práci na novém zákonu, který by měl zahrnovat i související vyhlášky, jsou převzaty z návrhů a doporučení odborných a profesních organizací, které se dosud podílely na přípravě „novelizace“. Např. „odborný dohled“ by měl být nahrazen „adaptačním procesem“, vzdělávání zdrav. pracovníků by mělo být jednokolejné (u všech, kde je nyní paralelní) a VŠ JOP by měl nadále používat název profese – analytik (bioanalytik). Zároveň se zákon bude věnovat „regulovanému povolání“, které vychází z podkladů a doporučšení EU
 • Diskutována varianta nahrazení praktických zkoušek u PSS v oboru klinické biochemie písemnou prací. Klinická biochemie je jediný obor s praktickými zkouškami u PSS!

  Zapsal: M. Bunešová
  Za správnost: M. Bunešová a členové výboru

Vloženo: 16.6.2014

Zpět


česky | english