ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

Zápis č.1-volební výsledky

Zápis č. 1 ze schůze výboru konané dne 18. dubna 1998


PDF ke stažení Příloha [178.29 KB]

Přítomni:
MUDr. K. Kalla, Doc. MUDr. V. Palička, CSc., RNDr. B. Friedecký, Ing. J. Vávrová, PharmDr. J. Skalický, Doc. MUDr. P. Schneiderka, CSc. RNDr. D.Gotzmannová, pí. M. Šedinová, Doc.MUDr. M. Dastych, CSc., RNDr. I.Bilyk, pí. J. Kubínová, RNDr. G. Louženský

1. Volba předsedy ČSKB.

 • Nově zvolení členové výboru ČSKB zvolili tajnou volbou prim. MUDr. Karla Kallu do funkce předsedy Společnosti.

2. Volba funkcí ve výboru ČSKB.

 • Nově zvolení členové výboru zvolili tajnou volbou do funkce:
  • místopředsedy - RNDr. Bedřicha Friedeckého,
  • vědeckého sekretáře - Ing. Jaroslavu Vávrovou,
  • pokladníka - PharmDr. Jiřího Skalického,
  • representanta v IFCC - Doc.MUDr. Petra Schneiderku, CSc.

3. Volba předsedy revizní komise.

 • V příštím funkčním období bude pracovat revizní komise ve složení: RNDr. Ivan Bilyk, RNDr. Gustav Louženský, pí. Jaroslava Kubínová. Předsedou komise byl zvolen RNDr. Ivan Bilyk.

4. Ustavení odborných komisí spolupracujících s výborem ČSKB.

 • Výbor předpokládá v příštím období úzkou spolupráci s odborníky oboru, kteří budou ochotni pracovat v odborných komisích, na příštím jednání předpokládá projednat návrh složení jednotlivých komisí. Komunikaci mezi výborem a komisemi budou zajišťovat:
  • komise pro managment a pojišťovenství - Dr. Gotzmannová,
  • komise edukační - Doc. Dastych,
  • komise vědecká - Dr. Friedecký,
  • komise publikační - Dr. Skalický,
  • komise kongresová - Doc. Schneiderka.

5. Různé:

 • Výbor schvaluje návrh na udělení čestného členství v ČSKB prof. MUDr. Antonínu Kazdovi, DrSc., RNDr. Bedřichu Friedeckému, MUDr. Antonínu Jaborovi,CSc. a p. Miroslavu Padevětovi.
 • Výbor bere na vědomí informaci o počtu habilitovaných odborníků v oboru klinické biochemie, kterou předložil prof. Engliš (bude zveřejněno ve FONSu).
 • ČLS informuje, že v r. 1999 skončí funkční období předsednictva a revizní komise ČLS JEP, proto se bude v lednu 1999 konat sjezd delegátů ČLS JEP a předsednictvo žádá o posouzení návrhu možných kandidátů do orgánů ČLS JEP pro další období. Termín předání návrhů je 30.4.1998.
 • Předsednictvo ČLS JEP v souvislosti s otázkou kontinuálního vzdělávání doporučuje svým složkám, aby na svých vzdělávacích akcích vydávaly po skončení certifikáty o účasti, které by měly být dokladem o absolvované formě vzdělávání.

Vloženo: 20.4.1998

Zpět


česky | english