Doporučení výboru ČSKB Archiv neaktuálních doporučení

Diabetes mellitus - laboratorní diagnostika a sledování stavu pacientů (2016)

Vydáno v lednu 2016 jako aktualizované doporučení z února 2012 doplněné o teoretické podklady,  korekce provedena 29. 1. 2016.
Smysl doporučení: komplexní přístup k uplatnění laboratoře v péči o diabetiky. Publikováno v Klin. Biochem. Metab., 24 (45), 2016, No. 1, p. 39-50.

Doporučení o laboratorním screeningu vrozených vývojových vad v prvním a druhém trimestru těhotenství

Schváleno 9. 9. 2014 (nahrazeno aktualizací 10.4.2018)
Systém provádění screeningu v 1. a 2. trimestru je dán dohodou mezi laboratoří, gynekology a genetiky. Publikováno v Klin. Biochem. Metab., 23 (44), 2015, No. 1, p. 27-30.

Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií v dospělosti, vypracované výborem České společnosti pro aterosklerózu

  • Vydáno v r.2007
    Smysl doporučení: Vychází z předchozího doporučení, zohledňuje nejnovější poznatky z oblasti patofyziologie
    dyslipidemií (DLP), především však výsledky nových klinických studií s hypolipidemiky, včetně jejich metaanalýz.
    Publikováno: Cor Vasa 2007;49(3):Kardio

Prevence kardiovaskulárních onemocnění v dospělém věku (společné doporučení českých odborných společností)

Vyšetřování mozkomíšního moku

Vydáno v prosinci 2005: neaktuální
Publikováno v Klin. Biochem. Metab., 14 (35), 2006, No. 2, p. 125-127.

Vrozené vývojové vady

Vydáno v dubnu 2006, aktualizováno v lednu 2010, nahrazeno aktualizací v r. 2014
Smysl doporučení: organizační, preanalytické, analytické a postanalytické podmínky provádění screeningu VVV v I. a II. trimestru
publikováno v Klin. Biochem. Metab., 19 (40), 2010, No. 1, p. 45- 47.

Doporučení České nefrologické společnosti a České společnosti klinické biochemie ČLS JEP k vyšetřování glomerulární filtrace

Vydáno v březnu 2009
Smysl doporučení: orientace v postupech vyšetření glomerulární filtrace
Publikováno v Klin. Biochem. Metab., 17 (38), 2009, No. 2, p. 109–117.

Doporučení k využití nádorových markerů v klinické praxi

Vydáno v září 2008
Smysl doporučení: účelem doporučení je pomoci lékařům a pracovníkům klinických laboratoří se orientovat v racionálním používání nádorových markerů v klinické praxi
Publikováno v Klin. Biochem. Metab., 17 (38), 2009, No. 1, p. 42–54.

POCT – správné zavádění a používání

Vydáno v říjnu 2006
Smysl doporučení: podporuje vznik a činnost týmu pro POCT a jeho členům usnadňuje orientaci v problematice zavádění a provádění POCT
aktualizovaná verze schválená výborem ČSKB 17.10.2006

Diagnostika a sledování diabetes mellitus (viz též Změna kalibrace a referenčních mezí HbA1c)

Vydáno v září 2005
Smysl doporučení: komplexní přístup k uplatnění laboratoře v péči o diabetiky

Změna kalibrace a referenčních mezí HbA1c (viz též Diagnostika a sledování diabetes mellitus)

Vydáno v srpnu 2003
Smysl doporučení: zavést kalibraci IFCC od 1.1.2004

Zavádění a používání POCT

Vydáno v listopadu 2002
Smysl doporučení: podpořit racionální zavádění a používání POCT s významnou rolí laboratoře
V rámci revize doporučení o POCT

Hrazení POCT

Vydáno v listopadu 2002
Smysl doporučení: informace plátcům o EBM přístupu k proplácení POCT
V rámci revize doporučení o POCT

Lokální používání (nasmlouvání) POCT

Vydáno v listopadu 2002
Smysl doporučení: informace plátcům o EBM přístupu k proplácení POCT
V rámci revize doporučení o POCT

Glukometry

Vydáno v září 2000
Smysl doporučení: podpořit zajištění kvality měření glukometry kontrolami ve spolupráci s laboratoří
V rámci revize doporučení o POCT

česky | english