Sekce biochemických laborantů ČSKB Zápisy z výboru sekce

Zápis č.19 – 31.1.2018

Místo: Praha, FN Motol, 31. 1.2018
Účast: Mgr. M. Bunešová, P. Coufal, J. Sedláková, Bc. J. Blažková, Mgr. M. Kapustová


Program:

  1. Výsledky voleb 1. kola do výboru ČSKB
  2. Pracovní konference 4. 4.2018
  3. Informace ČAZL
  4. Biolab 2018

 ad 1.

výbor zaslal námitku k možnému ovlivnění voleb 1. kola zveřejněním matoucích informací na veřejném blogu MUDr. Kubáče, dopis adresován RNDr. Pavle Hložkové, předsedkyni volební komise a prof. MUDr. Rackovi Jaroslavovi DrSc. předsedovi stávajícího výboru ČSKB

 ad 2

dokončen program pracovní konference v Lékařském domě v Praze 4. 4. 2018 „Zánětlivá onemocnění“, program bude zveřejněn na webu ČSKB

ad 3.

ČAZL – zaslán návrh novely vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci na základě vyhodnocení dosavadních více než pěti let zkušeností s touto vyhláškou a na základě připomínek z praxe - bude připomínkováno do 6.2 2018 a zasláno Mgr. Bunešové Martině, MBA.

ad 4.

BIOLAB 2018 – připraven zvací dopis ve spolupráci s pořadatelem akce OKBMI Nemocnice Jihlava, p. o., prodiskutován a upřesněn časový program. Rámcový program zveřejněn zde http://www.biolab2018.cz/odborny-program.php.

Zapsala: J. Blažková
Za správnost: M. Bunešová a členové výboru

 

Vloženo: 7.2.2018

Zpět


česky | english