Sekce biochemických laborantů ČSKB Zápisy z výboru sekce

Zápis č. 7 - 4.11. 2010

Zápis č. 7 z výborové schůze České společnosti klinické biochemie, sekce biochemických laborantů, konané dne 4.11.2010 v Praze.

Přítomni: Mgr. M. Bunešová, P. Coufal, Bc. M. Kapustová, J. Kotrbatý DiS
Omluvena: Bc. J. Blažková


Program:

 1. příprava „Doporučení o bezpečnosti pacientů v procesech odběru, transportu, zacházení a identifikace vzorků pro klinické laboratoře“- odborní garanti dr. Friedecký, dr. Malina
 2. informace z jednání výboru ČSKB
 3. informace z jednání na MZČR, pojišťovna – nositel výkonu
 4. informace z workshopu "Příprava pro výkon povolání zdravotního laboranta", Praha
 5. příprava programů následujících pracovních dnů
 6. seminář Karlova Studánka
 7. různé

ad. 1

výbor diskutoval rozeslaný prvotní návrh. Připomínky k textu do 15.11. shromáždí Bunešová a rozešle pracovní skupině

ad. 2

předány informace z jednání výboru ČSKB (viz zápis z jednání)

ad. 3

zdravotní laborant se stal nově nositelem výkonu „97111 Separace séra nebo plazmy“

ad. 4

Mgr. Bunešová seznámila výbor s průběhem workshopu "Příprava pro výkon povolání zdravotního laboranta", který se konal 21.9.2010 v VOŠZ a SZŠ Alšovo nábřeží v Praze. Materiály z workshopu již byly členům výboru rozeslány dříve.

ad 5

 • Pracovní den „Dědičné metabolické poruchy“ 4.11.2010, bude opakován v Hradci Králové 17. 3. 2011,
  Mgr. Bunešová znovu osloví přednášející ze 4.11.2010 - opakování této vzdělávací akce
 • Pracovní den „Bezpečnost pacientů v procesech odběru, transportu, zacházení a identifikace vzorků“ – Praha (7. 4. 2011)
  • Příprava programu – návrh (Bunešová osloví přednášející):
   • Blažková, Bunešová – Doporučení o bezpečnosti pacientů v procesech odběru, transportu, zacházení a identifikace vzorků pro klinické laboratoře
   • Friedecký – Doporučení z pohledu analytika
   • Malina – Doporučení z pohledu lékaře
   • Kotrbatý – Analýza neshod na příjmu materiálu na Pracovišti lab. metod IKEM
 • Pracovní den „Bezpečnost pacientů v procesech odběru, transportu, zacházení a identifikace vzorků“ (opakování akce ze 7.4.2011) – Jindřichův Hradec (9.6.2011) – zajištěno, ved.lab. Jitka Švecová, OKB Nemocnice Jindřichův Hradec

ad 6

Karlova Studánka (8. – 10.12.2010) - diskuse nad možnou budoucností této akce – vázáno na přímou podporu (záštitu) výboru ČSKB (upřesní Bunešová)

ad 7

 • 9.11. se koná Studentlab VZŠ a SZŠ v Ústí nad Labem – účast: Bunešová (předsedkyně BL), Kotrbatý (zástupce bývalých absolventů oboru ZL VZŠ a SZŠ v Ústí nad Labem)
 • 10.11. závěrečné zkoušky specializačního vzdělávání v NCO NZO v Brně – účast: Bunešová
 • předsedkyně BL obdržela žádost o vyjádření ke vzdělávacího programu Diplomovaný zdravotní laborant (denní a kombinované studium) z VZŠ a SZŠ MILLS, s.r.o.
 • Bunešová rozešle vzdělávací program členům výboru BL k prostudování
 • výbor BL diskutoval doporučení pro přijetí ke studiu Diplomovaného zdravotního laboranta již absolvované studium na SZŠ v oboru ZL nebo LA, členové výboru vnímají potřebnost kombinované formy studia v oboru zdravotní laborant

  Příští jednání výboru BL 25.11.2010 od 10:00
  Místo FN Motol, Praha
  Zapsal: J. Kotrbatý
  Za správnost: M. Bunešová a členové výboru

Vloženo: 17.11.2010

Zpět


česky | english