Sekce biochemických laborantů ČSKB Zápisy z výboru sekce

Zápis č. 5 - 3.11.2011

Zápis č. 5 z výborové schůze České společnosti klinické biochemie, sekce biochemických laborantů, konané dne 3.11.2011 v Praze.

Přítomni: Mgr. M. Bunešová, P. Coufal, Bc. M. Kapustová, J. Kotrbatý, DiS.
Omluvena: Bc. J. Blažková


Program:

 1. Informace BIOLAB 2012
 2. Sjezd ČAZL
 3. Pracovní den ČAS: Komora nelékařů
 4. Článek FONS
 5. Různé

ad 1 Informace BIOLAB 2012

 • Biolab se uskuteční 13. – 15.5.2012 v Písku v Kulturním domě
  • diskutovány a rozděleny jednotlivé sekce
  • důraz kladen na výběr přednášek zdravotních laborantů 

ad 2 Sjezd ČAZL

 • 25. – 26.11. se uskuteční v Brně 1. Sjezd České asociace zdravotních laborantů 
 • aktivní účast za SBL: Blažková, Bunešová: Doporučení k převzetí biologického materiálu klinickou laboratoří

ad 3 Konference ČAS: Komora nelékařů

 • 29.9. se konal v Lékařském domě pracovní den ČAS na téma „Komora nelékařů“ 
 • účast za SBL: Bunešová, Kapustová 
 • konference měla charakter informační schůzky seznamující účastníky se záměrem vlády o založení Komory nelékařských pracovníků a souvisejících legislativních dopadech 
 • vzor komory převzat ze Slovenské republiky 
 • hlavním argumentem pro založení této komory je její legislativní zakotvení 
 • diskutováno povinné vs. nepovinné členství

ad 4 Článek FONS

 • v rubrice „zdravotní laborant“ zveřejněn článek od Blažkové a kol. 
 • další článek připraví Kotrbatý

ad 5 Různé

 • Blažková byla pozvána na konferenci "Laboratorní rozhledy", kterou pořádala Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 
 • v rámci této konference se konala i diskuze nad budoucností vzdělávání zdravotních laborantů 
 • na webu NASKL jsou zveřejněna aktuální nepodkročitelná minima pro odbornost 801 včetně příslušného formuláře požadovaného NASKL 
 • Coufal požádán o přípravu konceptu informačního listu pro laboratoře viz příloha č. 1 
 • členové výboru připraví do příštího jednání návrhy témat jarního pracovního dne


  Příští jednání výboru BL 14.2.2012

  Zapsal: J. Kotrbatý
  Za správnost: M. Bunešová a členové výboru

Vloženo: 31.1.2012

Zpět


česky | english