ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

prosinec 2016 - zpráva č. 21

Zpráva č. 21 ze schůze výboru ČSKB konané v Praze, dne 29.11.2016

Přítomni: RNDr. H. Benáková, M. Beranová, Mgr. M. Bunešová, doc. MUDr. M. Dastych, CSc., RNDr. D. Gotzmannová, MUDr. P. Kubáč, RNDr. G. Louženský, prof. MUDr. R. Průša, CSc., prof. MUDr. J. Racek, DrSc.,Ing. D. Springer, Ph.D., MUDr. M. Verner
Omluveni: prof. MUDr. T. Zima, DrSc.
Host: doc. RNDr. Petr Štern, CSc.


Kontrola zápisu

 • Zápis č. 20/2016 byl schválen bez připomínek.

Doporučení společnosti

 • Aktualizace Doporučení k vyšetřování mozkomíšního moku je dokončena a dokument bude vyvěšen na webu ČSKB a zároveň vyjde v časopisu KBM.

EFLM, IFCC, EC4, UEMS – prof. Průša, prof. Racek, prof. Zima

 • Prof. Racek obdržel mail s možností publikovat naše národní doporučení na stránkách EFLM v angličtině.
 • Prof. Průša odeslal nominaci Dr. Šálka do WG-TE EFLM.
 • Prof. Průša odeslal do EFLM kladné stanovisko výboru ke změně Stanov EFLM a ke vstupu Španělské asociace klinických farmaceutů jako přidruženého člena EFLM.
 • Prof. Průša odeslal žádost o grant EFLM na účast reprezentanta EFLM na sjezdu ČSKB 2017 v Českých Budějovicích.

Lab Tests on Line – prof. Racek

 • Proběhla aktualizace 3. verze překladů.
 • CZEDMA – návrh licenční smlouvy mezi AACC a CZEDMA; v dalším navrhne CZEDMA smlouvu mezi ní a ČSKB.
 • Správce stránek LTO bude od roku 2017 tuzemská firma.

Web společnosti – prof. Racek

 • Průběžná kontrola webových stránek.

Organizace odborných akcí

XIII. Sjezd ČSKB 2017 – České Budějovice

 • Sjezd se uskuteční ve dnech 17. – 19.9.2017 v Českých Budějovicích. Přípravy probíhají ve spolupráci s firmou CBT, dr. Verner připraví oslovení navržených garantů bloků.

CELME 2017 – Praha, Karolinum

 • CELME 2017 5. – 6. října 2017 v Praze.
 • Výbor souhlasí s předloženým program i rozpočtem akce.

Časopis KBM, FONS

 • Trvá požadavek na zasílání příspěvků do časopisu KBM.

Zpráva pokladníka - dr. Kubáč

 • MUDr. Kubáč předložil ke schválení přehled vzdělávacích akcí v roce 2017. Rozpočet na rok 2017 je koncipován jako mírně přebytkový – plánované příjmy činí 650 tis. Kč. Plánované výdaje jsou 630 tis. Kč. Rozpočet včetně seznamu rozpočtovaných vzdělávacích akcí je v příloze č. 1.

Zpráva vědeckého sekretáře – doc. Dastych

 • Výbor rozhodl, že výše členských příspěvků pro rok 2017 zůstane ve všech věkových a profesních kategoriích ve stejné výši jako v roce 2016.

Sazebník výkonů, zdravotní pojišťovny – dr. Gotzmannová, prof. Racek

 • Cytologie likvoru – žádost o sdílení výkonů 87447, 87513 a 87517 bude odeslána Pracovní skupině na MZ ČR. Podle informace dr. Mrázové bude kurz se zkouškou z cytologie likvoru organizovat IPVZ.
 • Přišla odpověď ze Společnosti klinické farmakologie ohledně sdílení výkonů 99111 a 99113. Navrhují jednání v užší skupině, kterého se zúčastní dr. Verner, prof. Racek, dr. Gotzmannová a doc. Grundmann z ČSKF. Výbor ČSKB navrhl jednání v Praze, dosud nepřišla odpověď – prof. Racek bude urgovat.
 • Byl projednán návrh na nový výkon - Stanovení HE4. Výbor souhlasil s podáním na MZ ČR. Ještě bude připraven reg. list pro stanovení volných lehkých řetězců imunoglobulinů (připraví dr. Benáková). Oba výkony budou podány do Pracovní skupiny k Seznamu výkonu současně.

Sekce biochemických laborantů – Mgr. Bunešová

 • Mgr. Bunešová informovala výbor o jednání z akreditační komise MZ ČR, kde bylo schváleno prodloužení praktické části specializačního vzdělávání zdrav. laborantů pro obor biochemie. Je potřeba na pracovištích překontrolovat délku platnosti akreditace a případně požádat o jeho prodloužení.
 • Proběhlo jednání na MZ ČR s hlavní sestrou ČR Mgr. A. Strnadovou - připomínkování 96/2004 Sb. a vyhlášky č. 55/2011 Sb.
 • Diskusní setkání na téma novelizací zákonů č. 95/2004 Sb., č. 96/2004 Sb. se konalo ve FN Motol, Praha s prof. Komárkem, doc. Havlasem, prof. Vytulou a doc. Hegerem.
 • Podrobná zpráva ze všech jednání bude uvedena v zápisu jednání výboru BL ČSKB a ve FONSu.

Různé

 • Bc. Košlerová požádala výbor o stanovisko, které však výboru nepřísluší, neboť se jedná o intepretaci výsledku laboratorního vyšetření a musí se tedy obrátit na Onkologickou společnost ČLS JEP.

Příští jednání se koná dne 24.1.2017 v 9,30 hod. v seminární místnosti ÚLBLD, VFN Praha, U Nemocnice 2, Praha 2.

Zapsala: M. Beranová
Za správnost: členové výboru

Vloženo: 15.12.2016

Zpět


česky | english