Sekce biochemických laborantů ČSKB Biolab 2004

Termín a místo konání
Program
Sborník abstrakt
Ohlédnutí

Termín a místo konání

16.-18.5.2004, Uherské Hradiště

Program

PDF verze textu

Sborník abstrakt

PDF verze textu

Ohlédnutí

Ve dnech 16.-18.5. se konal tradiční, již 41. BIOLAB. Organizace se ve spolupráci s již osvědčenou agenturou CBT ujalo pracoviště OKB Nemocnice v Uherském Hradišti pod vedením primáře Antonína Zajíce a vedoucí laborantky Miládky Malinové. Přes počáteční obtíže a názorové střety se nakonec povedlo uspořádat celou akci s pověstnou slováckou pohostinností a noblesou. Styl vedení odborného programu navázal na nový trend organizace odborného programu předchozích Biolabů v Olomouci a Praze.

O vedení jednotlivých odborných bloků se podělili oslovení odborníci, kteří nejenom že garantovali odbornou úroveň jednotlivých přednášek, ale většinou přednesli i úvodní edukační sdělení. Poněkud jiný pohled na některé problémy a oživení programu přineslo i oslovení renomovaných biochemiků z regionu Moravy. Bylo dáno i dost prostoru na diskusi, i když jak je zvykem v prostředí, kde převažují ženy, nejvíce se diskutovalo v kuloárech a to hodně a někdy i bouřlivě.

Velmi kladně byl hodnocen společenský program sjezdu. Lesk slavnostnímu zahájení v překrásném sále Reduty dodala jednak úvodní přednáška předsedy společnosti docenta Jabora a jednak s nadšením přijatý koncert pěveckého sboru Svatého Pluka z Uherského Hradiště. Pro mnohé z nás to byl opravdu nevídaný umělecký zážitek.

Společenský večer pří vínku, slováckých koláčcích, cimbálové muzice pod vedením primáše Stanislava Gabriela byl velmi milý, neformální a příjemný. Zpěvy, tanci a verbuňky večeru vévodily dámy z místního OKB vedené primářem a ředitelem nemocnice.

Něco statistiky: na BIOLABu bylo registrováno 327 účastníků, své výrobky presentovalo a celou akci nemalou měrou finančně podpořilo 24 firem.

Všem, kteří se na organizaci a zajištění Biolabu podíleli patří dík... těšíme se na 42. BIOLAB v Liberci v roce 2005.
česky | english