Sekce biochemických laborantů ČSKB Zápisy z výboru sekce

Zápis č. 6 - 21.10.2009

Zápis č. 6 z výborové schůze České společnosti klinické biochemie, sekce biochemických laborantů, konané dne 21.10. 2009 v Praze

Přítomni: Mgr. M. Bunešová, M. Nejedlý, Z. Rychnovská, M. Vémolová,
Omluven: J. Chaloupka


Program:

  1. Informace z jednání výboru ČSKB
  2. BIOLAB 2010 – Hradec Králové
  3. Studentlab 2009 - 24.11.2009 - Ústí nad Labem
  4. Pracovní konference 5.11.09 - Praha
  5. Specializační vzdělávání zdravotních laborantů
  6. Jednání zástupců zdravotních laborantů všech odborných společností dne 3.9.2009 ve FN v Motole

ad.1

Z. Rychnovská podala informace z jednání výboru ČSKB ze 7.10. 2009

ad. 2

Výbor projednal návrhy členů k doplnění vědeckého a organizačního výboru pro BIOLAB 2010 :

  • vědecký výbor – Mgr. M. Bunešová
  • organizační výbor – Bc. J. Blažková, Mgr. M. Bunešová, J. Chaloupka, M. Nejedlý, Z. Rychnovská, M. Vémolová,

ad. 3

Výbor byl osloven organizátory Studentlabu 2009 v Ústí nad Labem (Mgr. H. Beránková) a požádán o účast a zhoštění se funkce porotců, kteří budou hodnotit studentské přednášky.
Za výbor se zúčastní M. Vémolová a Mgr. M. Bunešová

ad. 4

Byla provedena poslední kontrola přípravy pracovní konference 5.11.09 v Lékařském domě v Praze, přednášejícím rozeslán program s časovými dispozicemi. Předána „zpráva o činnosti výboru BL při ČSKB ke zveřejnění na pracovní konferenci. Viz příloha č.3

ad. 5

Výbor projednal přípravu podkladů pro jednání předsedy výboru ČSKB ČLS JEP prof. MUDr. T.Zimy , DrSc. s NCO NZO v problematice Specializačního vzdělávání zdravotních laborantů – obor klinická biochemie. Viz příloha č. 1

ad. 6

Výbor byl seznámen s konkrétním návrhem ke katalogu prací, vyhotovený na základě společného jednání zástupců zdravotních laborantů všech odborných společností a výboru zdravotních laborantů ČAS ze dne 3.9.2009 ve FN v Motole. Jedná se o žádost o rozšíření platových tříd pro zdravotní laboranty o třídy 11 a 12. Viz příloha č. 2

Zapsala : Mgr. M. Bunešová
Za správnost : Z. Rychnovská

Příští jednání výboru: 16.12.2009, 9:30 hod na OKBI FN Na Bulovce Praha

 

Vloženo: 7.11.2009

Zpět


česky | english