Sekce biochemických laborantů ČSKB Zápisy z výboru sekce

Zápis č. 2 – 27.5.2018

Místo: hotel Gustav Mahler, Jihlava, Biolab 2018
Účast: Bc. M. Berdych, Mgr. M. Bunešová, P. Coufal, Mgr. V. Hauerová
Omluvena: Mgr. M. Kapustová


Program:

  1. Informace o připomínkovém řízení vzdělávacího programu akreditovaného kvalifikačního kurzu: Zdravotní laborant – Laboratorní metody v ochraně a podpoře veřejného zdraví (§ 9 odst. 1 písm. d) zákona č. 96/2004 Sb.)
  2. Příprava programu podzimního odborného semináře v Lékařském domě Praha
  3. Aktualizace webu ČSKB – sekce BL
  4. Místo konání Biolab 2020
  5. Různé

 

ad 1

  • Výbor BL ČSKB zpracoval připomínky ke vzdělávacímu programu akreditovaného kvalifikačního kurzu: Zdravotní laborant – Laboratorní metody v ochraně a podpoře veřejného zdraví (§ 9 odst. 1 písm. d) zákona č. 96/2004 Sb.). Připomínky zaslala předsedkyně výboru 10.5.2018 na MZ ČR – viz příloha zápisu. Obdobné připomínky byly zaslány za profesní sdružení ČAS a ČAZL. Mezi všemi uvedenými subjekty panuje názorová shoda na výše uvedenou problematiku.

ad 2

  • Probíhá příprava Pracovního dne sekce BL ČSKB, který se uskuteční 3.10.2018 v Lékařském domě v Praze na téma Metabolický syndrom. Osloveni přednášející, program bude vyvěšen na webu do konce července 2018

ad 3

 

  • Aktualizace úkolů u jednotlivých členů výboru BL ČSKB na webu.

ad 4

  • Členové výboru BL ČSKB se usnesli, že příští, již 50. Biolab se uskuteční v roce 2020 pod záštitou ÚLCHKB UK 2. LF a FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5

ad 5

 

  • Příští jednání výboru BL ČSKB se uskuteční 20. září 2018 v ÚLCHKB UK 2. LF a FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5.

Zapsal: P. Coufal
Za správnost: M. Bunešová a členové výboru

Vloženo: 18.7.2018

Zpět


česky | english