Sekce biochemických laborantů ČSKB Zápisy z výboru sekce

Zápis č.4 – 8.10.2014

Místo: Praha 8.10.2014
Účast: Bc. J. Blažková, Mgr. M. Bunešová, P. Coufal, Mgr. M. Kapustová,
Omluvena: J. Sedláková


Program:

 1. kontrola zápisu č.3
 2. Informace z jednání výboru ČSKB ve VFN
 3. Pracovní dny Sekce biochemických laborantů
 4. BIOLAB 2016
 5. různé

ad 1

 • zápis bez připomínek

ad 2

 • viz zápis již zveřejněný na webu společnosti, jednání se účastnila J. Blažková

ad 3  Pracovní dny Sekce biochemických laborantů

 • Pracovní den Lékařský dům, Praha, 8.10 2014 – téma – Diabetes mellitus – program se setkal s velkým zájmem posluchačů, počet účastníků - 92
 • Plán na rok 2015 – 29.4. (Laboratorní diagnostika v gastroenterologii, M. Kapustová) + 7.10. (Preanalytická fáze lab. vyš. a kvalita lab. práce, P. Coufal)

ad4  BIOLAB 2016 Strakonice

 • dne 20.10.2014 proběhne jednání ve Strakonické nemocnici s vedením klinické laboratoře a zástupkyni organizační fy CBT k projednání přípravy
 • členové výboru připraví návrhy odborných témat ve spolupráci s hlavními organizátory – vedením klinické laboratoře ve Strakonicích
 • členové výboru připraví návrhy koordinátorů odborných bloků ve spolupráci s hlavními organizátory – vedením klinické laboratoře ve Strakonicích

ad 5 různé

 • členové výboru zajistí doplnění webu CSKB o informace z BIOLAB 2012, 2014 – úkol trvá
 • Bunešová – info o spolupráci s ČAZL a AVVNZP v ČR

Zapsala: J. Blažková
Za správnost: M. Bunešová a členové výboru

Vloženo: 14.10.2014

Zpět


česky | english