Časopisy Obsah aktuálně připravovaného čísla

KBM – OBSAH  3/2019

 • editorial
  Racek J.: XIV. celostátní sjezd České společnosti klinické biochemie
 • Kovaříková H., Baranová I., Laco J., Rozkoąová K., Voąmiková H., Voąmik M., Dundr P., Němejcová K., Michálek J., Palička V., Chmelařová M.
  HPV related deregulation of selected microRNAs in sinonasal squamous cell carcinoma
 • Sudová V., Racek J., Rajdl D., Trefil L.
  Stanovení methylovaných derivátů glycinu u pacientů s metabolickým syndromem a prediabetem
 • ©olcová L., ©imková J., Maisnar V.
  Laboratorní diagnostika pacientů s MGUS a výsledky jejich sledování v regionální biochemické laboratoři v průběhu 10 let
 • Friedecký B., Kratochvíla J.
  Harmonizace v klinických laboratořích. Pojmy a problémy. Metrologická návaznost, standardizace, harmonizace
 • dopis redakci
  Friedecký B., Buneąová M.: Klinické laboratoře na rozcestí
 • SBORNÍK XIV.celostátního sjezdu ČSKB ČLS JEP
vyjde v září 2019

česky | english