Sekce biochemických laborantů ČSKB Zápisy z výboru sekce

Zápis č.12 – 5.10.2016

Místo: Praha Lékařský dům, 5.10.2016
Účast: Bc. J. Blažková, Mgr. M. Bunešová, Mgr. M. Kapustová, P. Coufal, J. Sedláková


Program:

 1. kontrola a doplnění zápisu č.11
 2. vyhodnocení pracovní konference 5.10..2016
 3. informace z FONSu – Bc.Blažková
 4. plán akcí ČSKB 2017
 5. jednání na MZČR – novela vyhlášky č.55/2011
 6. novelizace zákona č. 96/2004Sb
 7. různé (zveřejnění prezentací na webu)

ad 1

 • bez připomínek

ad 2

 • velmi kladné ohlasy – krátka zpráva bude uveřejněna ve FONSu - vypracuje P.Coufal

ad 3

 • sympozia se zúčastnilo 263 účastníků, 20 vystavujících firem a 65 zástupců vystavujících firem, bylo předneseno 34 přednášek uspořádaných do devíti přednáškových bloků a dvě plenární přednášky

ad 4

 • v plánu dvě pracovní konference v Lékařském domě -5. duben 2017 onemocnění štítné žlázy, 4.říjen – onemocnění jater . .

ad 5

 • jednání, které proběhne 18.10.2016 v 13:00 hod u hlavní sestry ČR na MZČR se za biochemické laboranty účastní Mgr. M. Bunešová

ad 6

 • Jednání o novelizaci zákona č. 96/2004 Sb. pokračuje. Návrh novely zákona č. 96/2004 Sb. o vzdělávání schválila vláda na svém zasedání 27. června. Nyní byl tento materiál postoupen k prvnímu čtení v Poslanecké sněmovně, kdy byl zařazen na program 49. schůze, která začala 6. září. Dle informací od předkládajících u zdravotních laborantů nejsou avízované změny, mělo by dojít ke zrušení kreditního systému, který sloužil ke kontrole celoživotního vzdělávání, a registraci vázanou na tuto kontrolu, neboť systém se doposud ukázal jako neefektivní.

ad 7

 • Ve dnech 15. - 17.6.2016 se Mgr. Bunešová účastnila jednání na NCONZO, které se týkalo výhradně zdravotních laborantů, klinických laboratoří a s tím spojené legislativy. Jedna z přednášejících - Mgr. L. Hladíková (ředitelka oboru vzdělávání MZČR) předložila aktuální stav novelizace vyhlášky č. 96/2004 Sb., který mimo jiné ruší kreditní systém a registraci vázanou na tento kreditní systém. Stále se jedná o mezikrok, kdy novelizace není v platnosti. Účastníci jednání ihned reagovali na informace předložené L. Hladíkovou a odeslali k rukám ministra zdravotnictví MZČR připomínky k danému návrhu.

Výbor získal svolení od přednášejících na Pracovní konferenci ke zveřejnění uvedených prezentací na webu ČSKB

Provedena aktualizace v kontaktech výboru BL ČSKB:

Jana Sedláková
Centrální laboratoře
Nemocnice Na Bulovce
Budínova 67/2, 180 81 Praha 8 – Libeň
tel: 266 08 2890
mail: jana.sedlakova@bulovka.cz


Příští jednání výboru BL ČSKB – 1.12.2016, 9:30 hod , FN Motol, Praha

Zapsala: J. Blažková
Za správnost: M. Bunešová a členové výboru

 

Vloženo: 19.10.2016

Zpět


česky | english