ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

květen 2013 - zpráva č. 29

Zpráva č. 29/2013 ze schůze výboru ČSKB konané v Praze, dne 13.5.2013

Přítomni: M. Beranová, Mgr. M. Bunešová, doc. MUDr. M. Dastych, CSc., RNDr. D. Gotzmannová, Ing. L. Šprongl, prof. MUDr. J. Racek, DrSc., Ing. J. Vávrová, Ph.D., prof. MUDr. T. Zima, DrSc.
Omluveni: RNDr. H. Benáková, RNDr. G. Louženský, prof. MUDr. V. Palička, CSc., MUDr. M. Verner
Hosté: Prof. Adam, M. Šenderová, prof. Jabor

 


Výbor ČSKB poblahopřál prof. Jaborovi k jeho životnímu jubileu.

Kontrola zápisu č. 28/2013

 • Zápis č. 28/2013 byl schválen bez připomínek.

Doporučení společnosti – prof. Zima

 • Bylo schváleno Doporučení ČSKB, ČOS a ČSNM - sekce imunoanalytických metod k využití nádorových markerů v klinické praxi.
 • Výbor začne připravovat aktualizaci doporučení k vyšetřování glomerulární filtrace a proteinurie na základě nového mezinárodního doporučení.

EFLM, IFCC – prof. Racek

 • Na webových stránkách IFCC je k dispozici zápis z IFCC Executive Board Meeting (Buenos Aires, 2. – 3. 3. 2013)
 • Ve dnech 19. – 20. 10. 2013 se bude v Dubrovníku (Chorvatsko) konat další postgraduální kurz v klinické chemii a laboratorní medicíně, tentokrát je téma POCT. Účastníci do 35 let věku mohou žádat o grant.
 • Výbor ČSKB souhlasí s členstvím Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clinico v IFCC.
 • Na Světovém kongresu klinické chemie a laboratorní medicíny Wordlab 2014 v Istanbulu se bude rozhodovat o místě konání světového kongresu v r. 2020; kandidaturu je třeba poslat do 15. 10. 2013.

Lab Tests Online – prof. Racek

 • Prof. Racek informoval o poradě mezinárodního koordinačního výboru Lab Tests Online 2. – 3. 5. 2013 v Berlíně.
 • Ke konci spějí revize textů, vložených na web v r. 2009.
 • Téma tiskové konference bude 5 let projektu LTO v ČR a milión návštěv stránek.
 • Další porada národního týmu Lab Tests Online bude dne 5. 6. Za přítomnosti předsedy ČSKB prof. Zimy.
 • Webové stránky by měly podporovat připojení chytrými telefony, o sdílení stránek LTO na sociálních sítích se zatím v ČR neuvažuje.

Web společnosti – aktualizace – doc. Schneiderka

 • Probíhá revize anglické verze webu.

Organizace odborných akcí

Sjezd 2013, Olomouc

 • www.sjezdcskb2013.cz
 • XI. celostátní sjezd se uskuteční ve dnech 22.- 24.9.2013 v Olomouci v hotelu Clarion. Odborný program je připraven.
 • Prof. Adam a M. Šenderová z CBT informovali o průběhu příprav na sjezd. Program sjezdu je i na webu společnosti.
 • Vždy jsou osloveni všichni členové společnosti s možností navrhnout svá sdělení, obrátit se na organizační výbor a na garanty, tato informace bude v rámci přípravy akce s termínem podávání návrhů.
 • Deadline pro zasílání abstrakt je do 31. května 2013.
 • M. Šenderová zašle přednášejícím informace, aby dodali abstrakt a zaregistrovali se.
 • Komise pro posouzení abstrakt ve složení – Dastych, Racek, Schneiderka – zašle všem MUDr. Kocna.

Biolab jaro 2014, Ostrava

 • Sjezd se uskuteční 25. – 27.5. 2014 v Ostravě. Probíhají přípravy konference.

Symposium ČSKB „Patient safety“

 • 12.4.2013 se uskutečnilo Symposium ČSKB „Patient safety“ v posluchárně 1. LF UK, Kateřinská 32, Praha 2.
 • Přednášky ze sympozia jsou k dispozici na webu společnosti.
 • Akce proběhla s pozitivním ohlasem a skončila s vyrovnaným rozpočtem.

EuroMedlab2017

 • Výbor společnosti ve spolupráci s CBT připravil propagační materiály a prezentaci na GA EFLM v Miláně o návrhu na pořádání Euromedlabu v Praze v roce 2017.
 • Propagační materiály budou distribuovány v rámci GA v Miláně.
 • Prof. Racek prezentoval naši kandidaturu na zasedání LTO v Berlíně.

Setkání mladých biochemiků, Písek, duben 2013

 • Akce proběhla úspěšně a byla organizována prim. Malinou. Prof. Zima diskutoval s kolegy aktuální problematiku oboru u nás a v EU.

Symposium EFLM, ČSKB a EFIM

 • Symposium se uskuteční v rámci 12. kongresu EFIM (2.-5.10.2013) v Pražském kongresovém centru v Praze. (Ian Watson, Tomáš Zima)
 • http://www.efim2013.org/

Zpráva pokladníka

 • Ing. Šprongl seznámil výbor s výsledky hospodaření za rok 2012. Příloha č. 1

Zpráva vědeckého sekretáře – Ing. Vávrová

 • Výbor odsouhlasil nové členky společnosti: Ing. Marcelu Kalousovou (Klášterec nad Ohří), Mgr. Veroniku Kubíčkovou (Olomouc) a Mgr. Alexandru Slepičkovou (Olešná).
 • Ing. Vávrová předložila kopii žádosti k zařazení časopisu KBM do inovovaného Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, která byla odeslána dle dodané metodiky Úřadu vlády 2.5.2013.

Sekce biochemických laborantů – Mgr. Bunešová

 • Proběhly návštěvy se zástupci CBT k výběru vhodných prostor ke konání BIOLABu 2014 v Ostravě. Čeká se na finanční nabídky zařízení GONG, Kulturní dům, VŠB a hotel Clarion.
 • Zápis z jednání výboru BL je zveřejněný na www.cskb.cz
 • Výbor požádal pokladníka Ing. L. Šprongla o doplnění peněz na kreditní komisi ČAS k čerpání při žádostech o přidělení kreditních bodů na vzdělávací akce pro zdravotní laboranty pořádané pod záštitou ČSKB.
 • Členové výboru BL ČSKB provedou kontrolu a aktualizaci informací uvedených na webových stránkách společnosti

Akreditace laboratoří – ČIA, NASKL - prof. Zima

 • Výbor projednal otázky ČIA týkající se uvolňování výsledků, sdílené výkony.
  • Uvolňování výsledků – absolvent kmene – lékař i analytik.
  • Sdílené výkony – odbornost sdílející výkon je oprávněna posuzovat i uvolňovat daný výkon.
  • Personální kvalifikace dle jednotlivých odborností dána vyhláškou. Příloha č. 2

Vzdělávání v oboru KB –prof. Zima

 • Aktualizace doporučené literatury, elektronické zdroje na internetu, doporučení na webu ČSKB, Lab Test on Line pro atestační přípravu v oboru klinická biochemie proběhla po připomínkách členů výboru. Návrh bude předložen akreditační komisi a následně bude zaslán MZ ČR k aktualizaci na webu MZ ČR.
 • Výbor byl informován o rozšíření kompetencí členů zkušebních komisí – zástupci odborné společnosti a ČLK.

Různé

 • Výbor obdržel Zápisy z jednání Pracovní skupiny k Seznamu zdravotních výkonů MZ ze dne 28.3.2013 a 18.4.2013 – netýká se odbornosti 801.
 • MZ ČR vyjádřilo oficiální podporu Národnímu diabetologickému programu 2012-2022. http://www.diab.cz/narodni-diabetologicky-program
 • Zápis z jednání Vědecké rady SEKK konaného dne 24.4.2013 v Pardubicích. Příloha č. 3
 • Výbor obdržel vyjádření z Lékařské fakulty UK Hradec Králové o zařazení předmětu klinická biochemie do povinné součásti curricula studijního oboru všeobecného lékařství na lékařských fakultách. Předmět bude zařazen zřejmě již v příštím ak. roce do 5. ročníku. Příloha č. 4
 • Prof. Zima jednal s Ing. Šlajsovou (ÚP VZP) ohledně schůzky k problematice akreditací laboratoří. Vzhledem k personálním změnám ve vedení VZP osloví nového náměstka pro zdravotní péči.

Trvalé úkoly:

 • Výbor čeká na vyjádření z LF MU Brno ohledně výuky klinické biochemie.


Příští jednání se koná 17. června 2013 v 10. 00 hod, v seminární místnosti ÚLBLD, VFN Praha, U Nemocnice 2.

Zapsal: T. Zima
Za správnost: T. Zima a členové výbor

Vloženo: 28.5.2013

Zpět


česky | english