ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

listopad 2017 - zpráva č. 27

Zpráva č. 27/2017 ze schůze výboru ČSKB konané v Praze, dne 1.11.2017

Přítomni: RNDr. H. Benáková, M. Beranová, Mgr. M. Bunešová, doc. MUDr. M. Dastych, CSc., RNDr. D. Gotzmannová, RNDr. G. Louženský, prof. MUDr. R. Průša, CSc., prof. MUDr. J. Racek, DrSc., doc. Ing. D. Springer, Ph.D., MUDr. M. Verner
Omluveni: MUDr. P. Kubáč, prof. MUDr. T. Zima, DrSc.
Hosté: M. Šenderová, CBT


Kontrola zápisu

 • Zápis č. 26/2017 byl schválen bez připomínek.

Doporučení společnosti

 • Společné doporučení pro diagnostiku a léčbu onemocnění štítné žlázy a těhotenství a pro ženy s poruchou fertility z roku 2012 – doc. Springer, doc. Límanová, MUDr. Pikner bude aktualizováno do konce roku 2017.
 • Výbor navrhl garanty aktualizace doporučení Markery kostního obratu ve složení Friedecký, Palička, Pikner, Bartoš. Toto doporučení je ve spolupráci se Společností pro metabolická onemocnění skeletu.

EFLM, IFCC, EC4, UEMS – prof. Průša, prof. Racek, prof. Zima

 • Prof. Zima, prof. Racek a Mgr. Bunešová se zúčastnili kongresu WorldLab v Durbanu, JAR v říjnu 2017.
 • Prof. Racek informoval o volbách do výboru IFCC.

Lab Tests on Line – prof. Racek

Web společnosti – prof. Racek

 • Stále se řeší správce domény cskb.cz.

Organizace odborných akcí

XIII. Sjezd ČSKB 2017 – České Budějovice

 • Monika Šenderová z CBT seznámila výbor s předběžným vyúčtováním akce a průběhem konání sjezdu.

XIV. Sjezd ČSKB 2019 – Zlín

 • Po oslovení zástupců z Liberce, Hradce Králové a Zlína se sjezd ČSKB bude v roce 2019 konat ve Zlíně, garantem je dr. Šálek.

BIOLAB 2018 Jihlava

 • http://www.biolab2018.cz/
 • 49. celostátní sjezd biochemických laborantů se bude konat ve dnech 27.-29.5.2018 v Jihlavě.
 • Sjezd pořádá kolektiv pracovníků OKBMI Nemocnice Jihlava pod vedením primářky MUDr. Skačáni a vrchní laborantky paní Francálkové.
 • Výbor projednal navrhované přednášky a témata.

CELME 2017 – Praha, Karolinum

 • Symposium Cutting Edge at Labortory Medicine se konalo ve dnech 5.-6.10.2017
 • www.celme2017.cz

Karlova Studánka 6.-8.12.2017

 • XXXVI. Regionální pracovní dny KB pořádá RNDr. Švagera,

Plán akcí na rok 2018 předložený Mgr. Bunešovou a prof. Průšou byl schválen. Přehled akcí bude na webu společnosti a uveřejněn ve FONSu.

Příprava voleb do výboru ČSKB v roce 2018 – prof. Racek, M. Šenderová

 • Výbor se dohodl se společností CBT o přípravě voleb do výboru společnosti v roce 2018.
 • CBT rozešle začátkem ledna „volební“ obálky. Ing. Vávrová dodá CBT seznam členů společnosti s jejich adresami.

Časopis KBM, FONS

 • Návrh na změnu řešící nedostatek článků a konkurenci obou periodik.

Zpráva pokladníka - dr. Kubáč

 • Sponzorství v roce 2018, hospodaření ČSKB.

Zpráva vědeckého sekretáře – doc. Dastych

 • Výbor projednal a odsouhlasil přihlášku nového člena: Mgr. B. Staňková, ÚLBLD Praha.

Sazebník výkonů, zdravotní pojišťovny – dr. Gotzmannová, prof. Racek

 • Pracovní skupina k seznamu zdravotních výkonů zasedá na MZ ČR dne 7.12.; znovu se bude projednávat návrh registračního listu nového výkonu Stanovení TIMP-I v séru. Výbor obdržel kladné stanovisko od předsedy České hepatologické společnosti, profesora Urbánka. Jednání se za ČSKB zúčastní prof. Průša.
 • Ke změně názvu již existujícího výkonu “Stanovení volných lehkých řetězců FLC” stačí změnové řízení. Společnost klinické alergologie a imunologie byla požádána o změnové řízení tohoto výkonu s úpravou názvu a omezení frekvence. Jednání probíhá s výborem této společnosti. Doc. Andrýs přislíbil řešení tohoto problému.

Sekce biochemických laborantů – Mgr. Bunešová

 • Předložen plán akcí ČSKB na rok 2018, téma semináře v Lékařském domě, Praha dne 4.4.2018 – Zánětlivá onemocnění.
 • BIOLAB 2018 – zpracován seznam členů organizačního a vědeckého výboru, koordinátoři jednotlivých bloků, odborná témata – vše ke zveřejnění na aktivním webu http://www.biolab2018.cz/
 • Členská základna byla oslovena ohledně aktivní účasti na volbách do výboru ČSKB a byla vyzvána ke kandidatuře.

Různé

 • Společné stanovisko CZEDMA, ČIA a RL ÚLBLD k rozsahu dokumentace dodavatele IVD a laboratorních přístrojů bude umístěno na webu společnosti. Příloha č. 1
 • Reedice publikace Doporučené postupy pro praktické lékaře – budou osloveni zástupci imunologie, genetika, sérologie, hematologie a mikrobiologie.
 • Dr. Kala již nechce pokračovat ve funkci předsedy Oborové komise Vědecké rady ČLK pro klinickou biochemii a požádal výbor o navržení nového předsedy. Na funkci předsedy komise byl navržen MUDr. Tomáš Šálek, Ph.D.; ten s navrženou funkcí souhlasí. Dr. Kalla pošle návrh Vědecké radě ČLK ke schválení.

Příští jednání se koná dne 14.12.2017 v 9,30 hod. v seminární místnosti ÚLBLD, VFN Praha,
U Nemocnice 2, Praha 2.

Zapsala: M. Beranová
Za správnost: členové výboru

Vloženo: 15.11.2017

Zpět


česky | english