ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

Zápis č.1 - volební výsledky

Zápis č.1 ze schůze výboru ČSKB konané dne 19. dubna 2006


PDF ke stažení Příloha [112.3 KB]

Přítomni:
RNDr. H. Benáková, RNDr. I. Bilyk, RNDr. P. Breinek, RNDr. D. Gotzmannová, Doc. MUDr. A. Jabor, CSc., MUDr. K. Kalla, MUDr. I. Lerch (předseda volební komise), RNDr. G. Louženský, Prof. MUDr. V. Palička, CSc., Prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc., RNDr. M. Radina, pí Z. Rychnovská, pí J. Sedláková, Ing. L. Šprongl, Doc. RNDr. P. Štern, CSc., Ing. J. Vávrová, Ph.D., Prof. MUDr. T. Zima, DrSc. 

1. Předseda volební komise vyhlásil vyhodnocení 2. kola voleb do výboru ČSKB, revizní komise a výboru sekce biochemických laborantů

 • Dle zápisu z jednání volební komise ČSKB ze dne 23. března 2006 byli členy výborů a revizní komise zvoleni: 
  • výbor ČSKB:
   • Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.,
   • Prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.,
   • Ing. Jaroslava Vávrová, Ph.D.
   • RNDr. Dagmar Gotzmannová,
   • Doc. MUDr. Antonín Jabor, CSc.,
   • Ing. Luděk Šprongl,
   • RNDr. Martin Radina
  • výbor sekce biochemických laborantů:
   • Miloš Nejedlý,
   • Marie Vémolová,
   • Zdeňka Rychnovská,
   • Jaroslav Chaloupka,
   • Martina Bunešová,
  • revizní komise ČSKB:
   • RNDr. Gustav Louženský,
   • RNDr. Petr Breinek,
   • RNDr. Hana Benáková.

2. Volba předsedy ČSKB.

Nově zvolení členové výboru ČSKB zvolili tajnou volbou do funkce předsedy ČSKB Prof. MUDr. Tomáše Zimu, DrSc.

3. Volba funkcí ve výboru ČSKB.

Nově zvolení členové výboru zvolili tajnou volbou do funkce:

 • vědeckého sekretáře – Ing. Jaroslavu Vávrovou, Ph.D.,
 • místopředsedy – Prof. MUDr. Jaroslava Racka, DrSc.,
 • místopředsedy – RNDr. Martina Radinu,
 • pokladníka – Ing. Luďka Šprongla,

4. Pro zachování kontinuity se výbor rozhodl funkcí reprezentanta v IFCC i nadále pověřit Doc. MUDr. Petra Schneiderku, CSc.

5. V příštím funkčním období bude pracovat revizní komise ve složení:

 • RNDr. Gustav Louženský,
 • RNDr. Petr Breinek,
 • RNDr. Hana Benáková.

Předsedou komise byl zvolen RNDr. Gustav Louženský

6. Výbor sekce biochemických laborantů 

Výbor sekce zvolil do funkce předsedkyně Zdeňku Rychnovskou, místopředsedkyní se stala Martina Bunešová a vědeckou sekretářkou Marie Vémolová.

Zapsala .J.Vávrová

Vloženo: 19.4.2006

Zpět


česky | english