Sekce biochemických laborantů ČSKB Zápisy z výboru sekce

Zápis č.10 – 4.2.2016

Místo: Praha FN Motol 4.2.2016
Účast: Bc. J. Blažková, Mgr. M. Bunešová, Mgr. M. Kapustová, P. Coufal, J. Sedláková


Program:

 1. kontrola zápisu č.9
 2. pracovní konference 13.4.2016
 3. příprava BIOLABU
 4. vzdělávání NLP
 5. zkušební komise MZ-ČR
 6. různé

ad 1

 • zápis bez připomínek

ad 2

 • program semináře dne 13. 4. 2016 v Lékařském domě na téma „Vnitřní prostředí, biochemické monitorování nemocných intenzivní a resuscitační péčezveřejněn na webových stránkách ČSKB
 • vzhledem k omezené kapacitě sálu bude upřednostňována účast členů ČSKB
 • Příprava programu semináře dne 5.10. na téma „Nádorová onemocnění prsu a prostaty“

ad 3

 • příprava BIOLAB 2016 - 8.- 10. 5.2016, Šumava, Srní pokračuje, informace www.biolab2016.cz
 • výbor ČSKB navrhl koordinátory bloků : prof. Palička, Bc. Blažková, MUDr. Verner, J. Sedláková, prof. Průša, Mgr. M. Kapustová, prof. Racek, Mgr. M. Bunešová, dr. Novák, I. Kadlecová, MUDr. M. Bohoněk, P. Coufal
 • na http://www.biolab2016.cz/  zveřejněn program, informace o registraci, ubytování a důležité termíny k registraci se sníženým poplatkem, k ukončení registrace a termínu poslání abstrakt

ad 4

 • výbor diskutoval otázku změny ve specializačním vzdělání biochemických laborantů týkající se praktické závěrečné zkoušky (ta je touto formou pouze u biochemických laborantů) - nahrazením závěrečnou písemnou prací
  • Zákon o dalším vzdělávání umožňuje vedoucímu studia PSS (za klinickou biochemii doc. Dastych nebo Bc. Votavová) rozhodnout pro každý běh studia, zda bude bude vykonána praktická zkouška či písemná práce. V nedávné minulosti již proběhla schůzka na toto téma v NCO NZO (přítomni byli doc. Dastych, Bc. Votavová, RNDr. Hložková, p. Loosová) a z ní vyplynulo přání organizátorů studia zachovat praktické zkoušky, s tím, že odborná společnost může dát pouze doporučení.
  • Bude diskutováno na Biolabu2016 v rámci bloku o vzdělávání zdravotních laborantů.

ad 5

 • MZ ČR požádalo odborné společnosti o návrhy členů do komise k přezkoušení zdravotních laborantů za účelem získání osvědčení - za společnost klinické biochemie byla navržena Mgr. M. Bunešová, MBA

ad 6

 • termíny jednání výboru BL ČSKB
  • 13.4.2016 po ukončení pracovní konference Praha
  • 8.6.2016 ÚLCHKB FN Motol, Praha

Zapsala: J. Blažková
Za správnost: M. Bunešová a členové výboru

Vloženo: 8.2.2016

Zpět


česky | english