Sekce biochemických laborantů ČSKB Zápisy z výboru sekce

Zápis č. 6 - 2.9.2010

Zápis č. 6 z výborové schůze České společnosti klinické biochemie, sekce biochemických laborantů, konané dne 2.9.2010 v Praze.

Přítomni: Mgr. M. Bunešová, Bc. J. Blažková, P. Coufal, Bc. M. Kapustová,
Hosté: dr. B. Friedecký Ph.D., MUDr.P.Malina
Omluven: J. Kotrbatý DiS


Program: 

 1. příprava „Doporučení o bezpečnosti pacientů v procesech odběru, transportu, zacházení a identifikace vzorků pro klinické laboratoře“- odborní garanti dr. Friedecký, dr. Malina
 2. informace z jednání výboru ČSKB
 3. příprava informačního dopisu pro kolegyně a kolegy v bioch.lab. v ČR
 4. info z jednání na MZČR
 5. pracovní den ČSKB, odborná konference zdravotních škol
 6. různé

ad 1

prodiskutován postup prací, připravena osnova a strategie spolupráce. Rozdělení úkolů. Termín předání doporučení je k 30.11.2010

ad 2

nepodkročitelná minima schválena, koncepce připomínkována- připravena k předání

ad 3

informační dopis schválen, připraven k rozeslání na získané adresy biochemických laboratoří v ČR. Příloha č.1

Adresář zůstává dle předchozího rozdělení. První informační dopis rozeslán na konci září 2010

ad 4

viz příloha č. 2, připravené návrhy změn zákona č. 96/2004 Sb. a souvisejících vyhlášek odeslán na MZČR v požadovaném termínu, viz příloha č. 3

ad 5

 • příprava programu pracovního dne v Lékařském domě 4.11.2010, konference zdravotních škol – viz příloha č. 4,
 • příprava pracovních dnů biochemických laborantů na r. 2011
  • 17.3.2011 – Hradec Králové, Dědičné metabolické poruchy, opakování akce z 4.11.2010 Lék. dům, Praha (Bc.J.Blažková)
  • 7.4.2011 – Lékařský dům, Praha, “Bezpečnost pacientů v procesech odběru, transportu, zacházení a identifikace vzorků.“ (Bc. J. Blažková)
  • 12.5.2011 – posluchárna ORL, FN U sv. Anny, Brno, “POCT ve zdravotnických zařízeních“ (P. Coufal)
  • 9.6.2011 – Jindřichův Hradec – opakovaní akce z 14.4.2011 Lék. dům, Praha,“Bezpečnost pacientů v procesech odběru, transportu, zacházení a identifikace vzorků.“ (J.Švecová)
  • 22.9.2011 – Rotunda, FN Olomouc – opakování akce z FN U sv. Anny, Brno…“POCT ve zdravotnických zařízeních“ (Bc. M. Kapustová)
  • 3.11.2011 – Lékařský dům, Praha, „Mozkomíšní mok“(J. Kotrbatý, DiS)

Příští jednání výboru BL 4.11.2010
Místo Lékařský dům, Praha

Zapsala: M. Bunešová
Za správnost: M. Bunešová a členové výboru

Vloženo: 8.10.2010

Zpět


česky | english