Sekce biochemických laborantů ČSKB Zápisy z výboru sekce

Zápis č. 2 – 29.3. 2010

Zápis č. 2 z výborové schůze České společnosti klinické biochemie, sekce biochemických laborantů, konané dne 29.3.2010 v Praze

Přítomni: Mgr. M. Bunešová, J. Chaloupka, Z. Rychnovská, M. Vémolová, M. Nejedlý


Program:

  1. Informace z jednání výboru ČSKB
  2. BIOLAB 2010 Hradec Králové
  3. Webové stránky ČSKB - sekce BL
  4. Pracovní konference sekce BL 22.4. a 6.5. 2010
  5. Předání dokumentace výboru
  6. Jednání na MZ ČR
  7. Volby ČSKB

ad.1

Z. Rychnovská podala informace z jednání výboru ČSKB ze dne 17.2. a 18.3.2010

ad. 2

Pro BIOLAB 2010 v Hradci Králové byla schválena jednodenní registrace ve výši 450,- Kč s přihlášením a zaplacením na místě, v ceně jsou kongresové materiály, jmenovka, osvědčení za jednodenní účast, ale bez společenské akce

ad. 3

Mgr. M. Bunešová předložila návrhy aktualizace webových stránek ČSKB, bloků biochemických laborantů, výbor tyto jednohlasně schválil a změny byly zaslány vědecké sekretářce ing.J.Vávrové, Ph.D. a aktualizace je zveřejněna

ad. 4

Byla provedena kontrola přípravy pracovní konference 22.4. 2010 v Lékařském domě v Praze a 6.5.2010 v Jindřichově Hradci. Aktuální programy s časovými dispozicemi jsou zveřejněny a byly zaslány přednášejícím.

ad. 5

Předsedkyně Z. Rychnovská a vědecká sekretářka M. Vémolová předaly dokumentaci současného výboru biochemických laborantů včetně platných razítek Mgr. M. Bunešové pro práci v novém výboru

ad. 6

Na základě podnětu zaslaného na MZ ČR výborem sekce biochemických laborantů ČSKB s tématy problematiky zdravotních laborantů, byl výbor obeslán a pozván k jednání, které proběhlo 9.3.2010 na MZ ČR. Za výbor se jednání zúčastnila Mgr. M. Bunešová a informovala o průběhu této schůzky. Zápis z jednání viz příloha č. 1

ad. 7

Po zveřejnění 2. kola výsledků voleb do výboru ČSKB, sekce BL a revizní komise, bude uspořádána 8.4.2010 v 10 hod. v seminární místnosti ÚKBLD 1.LF UK a FN VFN Praha společná schůze odstupujících i nově zvolených členů ČSKB. Mgr. M. Bunešová je pověřena pozváním členů současného i nového výboru sekce BL na 8.4.2010 v 8 hod. tamtéž k provedení volby předsedy, místopředsedy a vědeckého sekretáře.

Zapsala : Mgr. M. Bunešová
Za správnost : Z. Rychnovská

příští jednání výboru: 8.4.2010, ÚKBLD 1. LF UK a VFN Praha

 

Vloženo: 7.4.2010

Zpět


česky | english