Sekce biochemických laborantů ČSKB Zápisy z výboru sekce

Zápis č. 3 – 20.9.2018

Zápis č. 3 – 20.9.2018

Místo: Praha, FN Motol
Účast: Mgr. M. Bunešová, P. Coufal, Mgr. V. Hauerová, Mgr. M. Kapustová
Omluven: Bc. M. Berdych


Program:

 1. Informace z akcí (FONS, jednání výboru ČSKB)
 2. Příprava programu podzimního odborného semináře v Lékařském domě Praha
 3. Informace z jednání na MZ
 4. Termíny odborných seminářů na rok 2019
 5. Informace z ČAZL
 6. Různé

ad 1

 • Mgr. Bunešová informovala výbor o sympoziu klinické biochemie FONS, které se konalo ve dnech 16.-18.9.2018 v Pardubicích. Přednášky v devíti tematických blocích.
 • Informace z jednání výboru ČSKB: Sjezd ČSKB se uskuteční 22.-24.9.2019 v Plzni.
 • 17.10.2018 v 10:00 hod. se v Karolinu koná slavnostní setkání k 10. výročí projektu LabTestsOnline.
 • Výbor sekce BL ČSKB se bude podílet na aktualizaci koncepce oboru klinická biochemie. Úkolem pro všechny členy výboru je připravit připomínky.

ad 2

 • Pracovní den sekce BL ČSKB, který se uskuteční 3.10.2018 v Lékařském domě v Praze na téma Metabolický syndrom je připraven. Přihlášeno 110 účastníků, kapacita přednáškového sálu naplněna.

ad 3

 • 6.9.2018 proběhlo jednání zástupců ČAZL a sekce ZL ČAS s ministrem zdravotnictví o dorovnání platových tříd zdravotních laborantů na stejnou úroveň se zdravotními sestrami. Více informací bude sděleno na jednání prezídia ČAZL 26.9.2018 ve FN Ostrava.

ad 4

 • Termíny odborných seminářů sekce BL ČSKB v roce 2019 byly stanoveny na 10.4. a 9.10. Témata budou diskutována a dodatečně zveřejněna na webu ČSKB.

ad 5

 • P. Coufal informoval o konání jednání prezídia ČAZL 26.9.2018 ve FN Ostrava.
 • Zástupcem do prezídia za odbornost klinická biochemie byla za odstoupivši Hanu Horákovou nominována Bc. Jana Blažková z FN Hradec Králové.
 • ČAZL podala žádost na 10 rezidenčních míst ZL pro PSS v oboru klinická biochemie na návrh výboru BL ČSKB.
 • Výbor BL ČSKB se bude podílet na přípravě sjezdu ČAZL v roce 2019.
 • Výbor BL ČSKB připomínkoval Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru klinická biochemie.

ad 6

 • Příští jednání výboru BL ČSKB se uskuteční 3.října 2018 v 8:30 v Lékařském domě v Praze před odborným seminářem sekce.

Zapsal: P. Coufal
Za správnost: M. Bunešová a členové výboru

Vloženo: 12.10.2018

Zpět


česky | english