Sekce biochemických laborantů ČSKB Zápisy z výboru sekce

Zápis č.14 – 8.2. 2017

Místo: Praha FN Motol, 8.2.2017
Účast: Bc. J. Blažková, Mgr. M. Bunešová, Mgr. M. Kapustová, P. Coufal,
Omluvena: J. Sedláková


Program:

 1. kontrola a doplnění zápisu č.13
 2. návrh udělení čestného členství
 3. výročí členů ČSKB
 4. program pracovní konference v Lékařském domě 5.4.2017
 5. novela vyhlášky č.189/2009Sb.
 6. zpráva činnosti výboru do FONS
 7. národní strategie elektronického zdravotnictví
 8. informace z ČAZLu
 9. různé

ad.1

 • bez připomínek

ad 2

 • výbor sekce zdravotních laborantů navrhl na udělení čestného členství ČSKB na sjezdu v Českých Budějovicích pana Petra Coufala FN U sv. Anny v Brně, návrh bude přednesen na jednání výboru ČSKB ve VFN Praha, dne 7.3.2017

ad 3

 • u příležitostí životních výroči členů ČSKB z řad zdravotních laborantů budou vypracovány a rozeslány osobní dopisy s poděkováním

ad 4

 • program pracovní konference Onemocnění štítné žlázy 5.4. 2017 dokončen , vyvěšen na stránkách ČSKB

ad 5

 • připomínkován návrh novely vyhlášky č. 189/2009 Sb., o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce a o postupu při ověření znalosti českého jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních) s tím, kdo vykonal pouze praktickou část a neuspěl nebo se omluvil s části teoretické uznat tuto část, pokud zbývající bude vykonána do 5 let

ad 6

 • zprávu o činnosti výboru sekce biochemických laborantů vypracuje Mgr. Bunešová a bude zveřejněna v příštím čísle FONSU

ad 7

 • Informace – vláda přijala strategii Národního elektronického zdravotnictví. Pan profesor Svačina, předseda ČLS JEP, požádal o reakce a připomínky k tomuto dokumentu.

ad 8

 • informace ČAZL - členský poplatek na rok 2017 je 20 Kč na člena hradí odborné společnosti
 • příprava sjezdu ČAZL – 10.-11. 11. 2017 –Praha IKEM informace a přihlášky na webových stránkách ČAZL (www.cazl.cz), zvýhodněné účastnické poplatky pro členy ČSKB a včasnou registraci

Příští jednání výboru BL ČSKB – 5.4. 2017, Lékařský dům, Praha

Zapsala: J. Blažková
Za správnost: M. Bunešová a členové výboru

Vloženo: 16.2.2017

Zpět


česky | english