Sekce biochemických laborantů ČSKB Zápisy z výboru sekce

Zápis č. 4 – 3.10.2018

Místo: Praha, Lékařský dům
Účast: Mgr. M. Berdych, Mgr. M. Bunešová, P. Coufal, Mgr. V. Hauerová, Mgr. M. Kapustová


Program:

 1. Kontrola zápisu č.3
 2. Změna složení výboru sekce BL
 3. Pracovní konference 3.10.2018
 4. Termíny a témata odborných seminářů na rok 2019
 5. Informace z ČAZL
 6. Různé

ad 1

 • Bez připomínek.

ad 2

 • Stávající výbor projednal možnou změnu složení výboru pravděpodobně od 1.1.2019. Předsedkyně osloví a na příští jednání přizve další kandidáty dle pořadí ve druhém kole voleb do výboru sekce BL ČSKB.

ad 3

 • Pracovní konference v Lékařském domě 3.10.2018 proběhla s velmi kladnou odezvou všech 88 účastníků. Podrobná zpráva bude zveřejněna v bulletinu FONS. Zdůrazněna byla potřeba vstupu do ČSKB z řad laborantů.
 • Předsedkyně zajistila finanční podporu pro odborné semináře v Lékařském domě v r. 2019

ad 4

 • Termíny odborných seminářů sekce BL ČSKB v roce 2019 byly stanoveny na 10.4. – téma Kardiologická diagnostika (kontaktní osoba Mgr. V. Hauerová) a 9.10. – téma bude upřesněno (kontaktní osoba P. Coufal).

ad 5

 • P. Coufal informoval o konání jednání prezídia ČAZL 26.9.2018 ve FN Ostrava.
 • Zástupcem do prezídia za odbornost klinická biochemie byla za odstoupivši Hanu Horákovou nominována a prezídiem schválena Bc. Jana Blažková z FN Hradec Králové.
 • Na podzim 2019 se v Ostravě uskuteční další sjezd ČAZL, navrhovaná témata –preanalytická fáze laboratorních vyšetření, prenatální screening.
 • Zpráva z jednání o platových třídách na MZ ČR z 6.9.2018 – viz příloha tohoto zápisu..

ad 6

 • Příští jednání výboru :17. prosince 2018 v 9:30 v ÚLCHKB UK 2.LF a FN Motol, V Úvalu 84,Pha 5.

Zapsal: P. Coufal
Za správnost: M. Bunešová a členové výboru

Vloženo: 9.11.2018

Zpět


česky | english