Sekce biochemických laborantů ČSKB Zápisy z výboru sekce

Zápis č. 6 - 18.4.2012

Zápis č. 6 z výborové schůze České společnosti klinické biochemie, sekce biochemických laborantů, konané dne 18.4.2012 v Praze.

Přítomni: Bc. J. Blažková , Mgr. M. Bunešová, P. Coufal, Bc. M. Kapustová, J. Kotrbatý, DiS.


Program:

 1. Informace BIOLAB 2012 
 2. Pracovní den 4.10.2012 Zlín 
 3. Aktualizace „nepodkročitelných minim“ 
 4. Článek FONS
 5. Různé

ad 1.  Informace BIOLAB 2012

 • Biolab se uskuteční 13. – 15.5.2012 v Písku v Kulturním domě
 • dopracován program 
 • návrh na čestné členství pro pani Annu Skrovnou 
 • přísedící v sekci „Stanovení hladin léků-běžná analýza v klinické biochemii“ zastoupí paní M. Kapustovou paní J. Ševčíková, pí. M. Kapustová se omlouvá

ad 2.   Pracovní den 4.10.2012 Zlín

 • program pracovního dne doplněn a zveřejněn na webu ČSKB 
 • seminář zajišťuje ve Zlíně kolegyně B. Jahodová

ad 3.  Aktualizace „nepodkročitelných minim“

 • výbor projednal a připravil návrh změn v „nepodkročitelných minimech“ tak, aby byly v souladu s novými vyhláškami MZČR a pro srozumitelnost posuzovatelů. Tento návrh postoupí výboru ČSKB

ad 4.   Článek FONS

 • odeslán článek kolektivu z FN Motol, Praha – Průzkum v oblasti vzdělávání zdravotních laborantů.

ad 5.   Různé

 • příprava pracovního dne v Lékařském domě Praha.7.11.2012
 • diskuse nad zákonem č. 372/2011 Sb.- o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), kde v § 76 je uveden rozsah veřejně přístupných údajů, které mají být vedeny v Národním registru zdravotnických pracovníků. Se zveřejněním údajů v rozsahu předpokládaném zákonem zásadně nesouhlasíme z důvodu možné zneužitelnosti.

Zapsal: J. Kotrbatý
Za správnost: M. Bunešová a členové výboru

Vloženo: 21.5.2012

Zpět


česky | english