Sekce biochemických laborantů ČSKB Zápisy z výboru sekce

Zápis č. 8 - 7. 11. 2012

Zápis č. 8 z výborové schůze České společnosti klinické biochemie, sekce biochemických laborantů, konané dne 7.11.2012 v Praze.

Přítomni: Mgr. M. Bunešová, Bc. J. Blažková, Bc. M. Kapustová, J. Kotrbatý, DiS.
Omluven: P. Coufal


Program:

 1. Zhodnocení vzdělávacích akcí
 2. Pracovní dny 2013
 3. Informace o jednání výboru ČSKB
 4. Vzdělávání zdravotních laborantů
 5. Bulletin FONS

ad 1) Zhodnocení vzdělávacích akcí

 • Seminář „Bezpečnost pacientů v procesech odběru, transportu, zacházení a identifikace vzorků“, 4.10.2012, Zlín
  • akce byla úspěšná, přednáškový sál byl zaplněn
  • jednalo se o třetí opakování na žádost pracoviště biochemie – nemocnice Zlín, setkalo se s pozitivním ohlasem u publika
 • Pracovní den „Markery kostního metabolismu“, 7.11.2012, LD
  • akce byla úspěšná, sál LD byl zaplněn
  • výbor se shodl na vhodnosti opakování tohoto pracovního dne na jaře

ad 2) Výbor vybral tato témata pracovních dní v roce 2013:

 • vyšetření moče
 • vyšetření I. a II. Trimestu

ad 3)

 • Mgr. Bunešová seznámila členy výboru se závěry jednání výboru ČSKB, který se konal 1.11.2012 ve VFN

ad 4)

 • Výbor diskutoval aktivity zdravotních škol v ČR, které bez znalosti potřeb klinických laboratoří vyvíjí iniciativy v oblasti vzdělávání zdravotních laborantů a shodl se na potřebně informování odborné veřejnosti o systému vzdělávání zdravotních laborantů a jeho chystaných změnách. J. Kotrbatý vytvoří koncept článku, který rozešle členům výboru ke společnému vypracování

ad 5)

 • Výbor vyzývá všechny zájemce z řad zdravotních laborantů k využití možnosti prezentace své práce v časopise FONS. Texty se zasílají na email předsedkyně: bunesovam@seznam.cz

  Příští jednání výboru BL se uskuteční 12.12.2012. Čas a místo konání bude upřesněno e-mailem.

  Zapsal: J. Kotrbatý
  Za správnost: M. Bunešová a členové výboru

Vloženo: 9.11.2012

Zpět


česky | english