Sekce biochemických laborantů ČSKB Zápisy z výboru sekce

Zápis č. 1 - 17.3.2011

Zápis č. 1

z výborové schůze České společnosti klinické biochemie, sekce biochemických laborantů, konané dne 17.3.2011 v Hradci Králové.

Přítomni: Mgr. M. Bunešová, Bc. J. Blažková, P. Coufal, Bc. M. Kapustová, J. Kotrbatý DiS.


Program:

 1. informace z jednání výboru ČSKB
 2. pracovní dny
 3. legislativa
 4. různé

ad 1

předány informace z jednání výboru ČSKB (viz zápis z jednání). Výbor ČSKB schválil:
 • „Doporučení k převzetí biologického materiálu klinickou laboratoří.“
 • zaslání 5000,- kč na zálohové předplatné na placení poplatku k „Žádostem o vydání souhlasného stanoviska“ profesní organizace k zařazení odborných vzdělávacích akcí biochemických laborantů do kreditního systému vzdělávání (zák.č 96/2004 Sb.)

ad 2 - semináře

Pracovní den Dědičné metabolické poruchy, (opakování akce z 4.11.2010), 17.3.2011, Hradec Králové:
 • seminář byl hodnocen výborem jako úspěšný, účastnilo se cca 60 účastníků
Pracovní den Bezpečnost pacientů v procesech odběru, transportu, zacházení a identifikace vzorků, 7.4.2011, Praha
 • vzhledem k rychlému vyčerpání kapacity sálu diskutována otázka opakování pracovního dne (dvojí opakování pracovního dne – v Praze i mimo Prahu), popřípadě uskutečnění pracovního dne v prostorách s větší kapacitou
 • program připraven a zveřejněn
Pracovní den POCT ve zdravotnických zařízeních, 12.5.2011 (9,00 – 14,00 hod), Brno
 • diskutováni přednášejí, program nutno sestavit do 31.3.2011
 • pracovní den bude opakován v Olomouci 22.9.2011
Pracovní den Mozkomíšní mok, 3.11.2011, Praha
 • diskutováni přednášejí, akce bude opakována v březnu 2012 (diskutováno místo opakování pracovního dne, návrh – Vsetín, p. M. Machálková)

ad 3 - legislativa

 • tzv. „Malá novela“ zák. č. 96/2004 Sb. stále není účinná. Doporučujeme všem nelékařským zdravotnickým pracovníkům, aby při podávání žádosti o prodloužení platnosti osvědčení prozatím postupovali podle dosud platných ustanovení zákona č. 96/2004 Sb. a nepodléhali spekulativním výpočtům účinnosti zákona a nevystavovali se tím možným nepříjemnostem se skončením platnosti osvědčení.
 • dne 14.3.2011 vstoupila v platnost vyhl.č. 55/2011 o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků
 • připomínky výboru BL k aktualizaci vyhlášky č. 221/2010 o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení předány výboru ČSKB

ad 4 - různé

 • MZČR uzavřelo memorandum garantující zlepšení podmínek nelékařských pracovníků. Jedná se o spolupráci MZČR, Českou lék.společností JEP, Lékařským odborovým klubem, Českou lékařskou komorou (viz příloha č. 1)
 • výbor provede kontrolu anglické verze webových stránek Sekce biochemických laborantů ČSKB
 • výbor diskutoval možnost zasílání (na požádání ZL, člena ČSKB) časopisu Klinická biochemie a metabolismus členům Sekce biochemických laborantů. Návrh bude přednesen na jednání výboru ČSKB.
 • opakovaně se ukázala problematika neznalosti zájemců o PSS o možnosti volby místa studia a to jak praktické, tak teoretické části. Předsedkyně zajistí zvýraznění této informace na stránkách Sekce biochemických laborantů.
 • na příštím jednání výboru členové přednesou návrhy na udělení čestného členství ČSKB pro zdravotní laborantku/ta

Příští jednání výboru BL: 16.5.2014 od 9:30
Místo: FN Motol, Praha

Zapsal: J. Kotrbatý
Za správnost: M. Bunešová a členové výboru

 

Vloženo: 28.3.2011

Zpět


česky | english